Leendő elsősöknek

2017. február 27., 18:30

Tájékoztató a 2017/2018-as tanévről

Andor Ilona Általános Iskola Mókus iskolaKedves Szülők,

Iskolánkban a 2017/2018-as tanévben két első osztályt indítunk, mindkettőt emelt szintű ének-zenei képzéssel.

Az általános iskolai oktatás tandíjmentes, intézményünk a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ fenntartásában működik.

A későbbiekben az alapfokú művészeti oktatást térítési díj ellenében tudjuk kínálni, csakúgy, mint bármely más alapfokú művészetoktatási intézmény.

 

Képességfelmérés

A hozzánk jelentkezők ének képességfelmérésen vesznek részt, melynek célja, hogy feltárja a jelentkező zenei adottságait, amelyek alapot adnak az emelt szintű követelmény teljesítéséhez.

A képességfelmérés részei: ritmika, hallás és önálló éneklés.  Javasoljuk, hogy a gyermekek az óvodában megtanult, az életkoruknak megfelelő dalokkal készüljenek, pl.: népdalokkal. A gyermekek teljesítményének elbírálása pontrendszer alapján történik, minden feladatrészre max. 10 pontot kaphat a gyermek.

A képességfelmérést az ének munkaközösség e feladatra felkért tagjai végzik.

Azonos képesség (pontszámegyenlőség) esetén előnyt élveznek:

  • hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók,
  • azok a jelentkezők, akiknek testvére az intézmény tanulója,
  • a 3. kerületből és az iskola lakókörnyezetéből jelentkezők,
  • akiknek szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő,
  • valamint az intézménybe történő felvételi eljárás során előnyt élveznek a baptista felekezetű családból érkező vagy a Magyarországi Baptista Egyház belső egyházi jogi személyei által fenntartott intézményből érkező tanulók.

További szabad férőhely és a jelentkezők pontszámegyenlősége esetén sorsolás dönt a tanulók felvételéről.

A képességfelmérés időpontja: 2017. március 27-31.

Időpont-egyeztetés az iskola titkárságán 2017. február 27-től, 8-16 óra között.

Jelentkezési lap az 1. osztályba letölthető alul

 

Zeneovi

Nagycsoportos óvodások számára “Zeneovi” foglalkozásokat tartunk, ahol a gyermekek zenei képességeit fejlesztik. Dalokat, egyszerű ritmusokat, népi játékokat, nagymozgásos zenei játékokat, egyszerű dallam- és ritmusvisszhangot tanulnak, megismerkednek a ritmushangszerek használatának alapjaival. Tanítványaink rövid hangszeres „koncertjein” találkozhatnak az ovisok az alapfokú művészetoktatáson választható hangszerekkel.

A foglalkozások időpontja: kedd, 17.00-17.30 között.

A foglalkozásokba a bekapcsolódás folyamatos.

 

Mókuscsalogató

Iskolánkban évek óta sikeresen működik a „Mókuscsalogató”. A programsorozat célja, hogy a nagycsoportos óvodásokat játékos foglalkozások keretében megismertessük az iskolában folyó művészetoktatás alapjaival.

Kézműves-, énekes-zenés-, néptánc-, drámafoglalkozásokon vehetnek részt a gyermekek, lehetőségük van megismerkedni a művészeti tagozaton oktatott hangszerekkel egy játékos hangverseny keretében.

Foglalkozások

  • 2017. március 3. péntek - 16.30-18 óráig
                hangszeres bemutató
                énekes foglalkozás

A Zeneovi és a Mókuscsalogató programokat iskolánk pedagógusai vezetik, így azok a gyermekek, akik iskolánkban kezdik az első osztályt, már ismerős arcokkal találkoznak majd.

 

Igazgatói tájékoztató

A szülőknek iskolánk igazgatója, Ribáné Horváth Enikő igazgatói tájékoztatót tartott

2017. február 3-án 16.30-tól

 

Nyílt órák a szülőknek:

2017. március 8-án, 8.00-10.35 között.

 

Iskolánk életéről aktuális információkat találnak a honlapunkon:

http://andor-ilona.baptistaoktatas.hu/,

valamint facebook oldalunkon

https://hu-hu.facebook.com/mokusiskola.

 

Szeretettel várjuk Önöket programjainkon, honlapunkon és facebook oldalunkon!