Leendő elsősöknek...

2018. március 19., 23:15

fejléc

Tisztelt Szülők!


Köszönjük, hogy bizalommal fordultak hozzánk, és gyermekük leendő iskolájául intézményünket választották. Szeretnénk tájékoztatni Önöket a következő időszak teendőivel kapcsolatban.

A képességfelmérést követően 2018. április 4-én döntés születik a felvételről, erről ezen a napon 12 órától tájékozódhatnak a honlapunkon (www.andor-ilona.baptistaoktatas.hu), az épület kapuján kifüggesztett listáról, illetve telefonon (388-8903) lehet érdeklődni a képességfelméréskor kapott kód alapján

A Kormányhivatal által megjelölt beiratkozási időpontok:

2018. április 12. csütörtök 8.00 – 19.00 óráig
2018. április 13. péntek 8.00 – 19.00 óráig

A beiratkozáskor az alábbi dokumentumok szükségesek:

   • a szülő személyazonosságát igazoló dokumentum + 1 db fénymásolat;
   • a szülő lakcímkártyája + 1 db fénymásolat;
   • a gyermek születési anyakönyvi kivonata és személyi igazolványa + 1-1 db fénymásolat;
   • a gyermek lakcímkártyája + 1 db fénymásolat (mindkét oldaláról);
   • a gyermek TAJ kártyájáról fénymásolat;
   • az óvodai szakvélemény (Korábbi vizsgálat esetén a Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye is szükséges.);
   • nem magyar állampolgár esetén letelepedési illetve tartózkodási engedély + 1 db fénymásolat.
   • nyilatkozat szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (a nyomtatvány letölthető itt );
   • külön élő szülők esetén mindkét szülőtől nyilatkozatot szükséges átadni arról, hogy gyermeküket az Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskolába kívánják beíratni.
    2013. évi V. törvény 4:175.§ (1)-(2): „A külön élő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) a gyermek elhelyezését követően – közös szülői felügyelet hiányában is – együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, vagy megvonta.”
   • Amennyiben nem a szülő/gondviselő jelenik meg a beiratkozáskor, szülői/gondviselői meghatalmazás szükséges.

Kérjük, amennyiben a felvételt nyert gyermeket mégsem kívánják intézményünkbe beíratni, erről mihamarabb tájékoztassák iskolánkat.

Gyermekük hit- és erkölcstanoktatásával kapcsolatban 2018. április 12-én 17 órakor szülői tájékoztatót tartunk, melyen az iskolánkban hitoktatást szervező egyházak képviselői vesznek részt. A beiratkozáskor a szülők az alábbi foglalkozások közül választhatnak: erkölcstan, bibliaismeret, katolikus, református, evangélikus és zsidó hitoktatás.
Amennyiben a szülő nem tesz nyilatkozatot, az iskola - mint egyházi intézmény - a tanuló számára a bibliaismeret oktatását szervezi meg.

Ha további kérdéseik lennének, hívják iskolánkat ½ 8-16 óra között a fenti telefonszámon.

 

Budapest, 2018. március 19.                          Üdvözlettel                                        Iskolavezetőség

lablec

 

Kedves Szülők,

 

Iskolánkban a 2018/2019-es tanévben két első osztályt indítunk, mindkettőt emelt szintű ének-zenei képzéssel.

Az általános iskolai oktatás tandíjmentes, intézményünk a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ fenntartásában működik.

A későbbiekben az alapfokú művészeti oktatást térítési díj ellenében tudjuk kínálni, csakúgy, mint bármely más alapfokú művészetoktatási intézmény.

A hozzánk jelentkezők ének képességfelmérésen vesznek részt, melynek célja, hogy feltárja a jelentkező zenei adottságait, amelyek alapot adnak az emelt szintű követelmény teljesítéséhez.

A képességfelmérés részei: ritmika, hallás és önálló éneklés.

A gyerekek csoportban, játékos körülmények között egy  általuk választott, óvodában megismert dalt énekelnek el; rövid dallamokat dúdolnak és könnyű ritmusokat tapsolnak vissza.

A gyermekek teljesítményének elbírálása pontrendszer alapján történik, minden feladatrészre max. 10 pontot kaphat a gyermek (összesen tehát 30 pontot).

A képességfelmérést az ének munkaközösség e feladatra felkért tagjai végzik.

Azonos képesség (pontszámegyenlőség) esetén előnyt élveznek:

   • hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók,
   • azok a jelentkezők, akiknek testvére az intézmény tanulója,
   • a 3. kerületből és az iskola lakókörnyezetéből jelentkezők,
   • akiknek szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő,
   • valamint az intézménybe történő felvételi eljárás során előnyt élveznek a baptista felekezetű családból érkező vagy a Magyarországi Baptista Egyház belső egyházi jogi személyei által fenntartott intézményből érkező tanulók.

További szabad férőhely és a jelentkezők pontszámegyenlősége esetén sorsolás dönt a tanulók felvételéről.

A képességfelmérés időpontja: 2018. március 19-21.

Időpont-egyeztetés az iskola titkárságán telefonon

2018. február 19-től, 8-16 óra között.

Telefon: +36-1-388-8903

Jelentkezési lap az 1. osztályba letölthető itt.