tanári kar

Iskolavezetés

Név

beosztás

tantárgy

Ribáné Horváth Enikő   

igazgató

magyar nyelv és irodalom

Havasi Marianna

alsós igazgatóhelyettes,

8.b osztályfőnök- helyettes

történelem

Juhar Emőke

felsős igazgatóhelyettes,

5.a osztályfőnök- helyettes

biológia

Miskolci Józsefné

művészeti igazgatóhelyettes

zongora

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA

Osztályfőnökök

dr. Laudonné Detári Éva

1.a osztályfőnök

tanító

Havellant Lászlóné

1.a napközi

tanító, napközi

Langer Katalin

1.b osztályfőnök

tanító, angol nyelv

Sárbogárdi Zsuzsanna

1.b napközi

tanító, napközi, katolikus hitoktatás

Tóth Mária 

2.a osztályfőnök

tanító

Magyar Nikoletta

2.a napközi

tanító, napközi

Sendula-Mike Alexandra Léna

2.b osztályfőnök

tanító, napközi

Czabainé Kenyéri Veronika

2.b napközi

tanító, napközi

Racsmány Szilvia

3.a osztályfőnök

tanító

Kubinyi Éva

3.b  osztályfőnök

tanító, matematika

Gnandtné Szabó Anikó

4.a osztályfőnök

tanító

Kovainé Nótári Zsuzsanna

4.b osztályfőnök

tanító

Batizné Vass Magdolna

4.b napközi

tanító, napközi

 

Bátki Mihály

5.a osztályfőnök

matematika, számítástechnika

Huberné Pötörke Zsuzsanna

5.b osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom, német nyelv

Szombathy András

6.a osztályfőnök

testnevelés

Pilinszki-Nagy Katalin

6.b osztályfőnök

fizika, kémia, technika

Havasi Judit

7.a osztályfőnök

természetismeret, biológia, testnevelés

Cravero Edina

7.b osztályfőnök

angol nyelv, testnevelés

Kohan Éva

8.a osztályfőnök

matematika, számítástechnika

Tamási Kinga

8.b osztályfőnök

ének, kórusvezető

 

Szaktanárok

Havasi Marianna

alsós ig.h., történelem

Horváth Zsófia

néptánc

Juhar Emőke

felsős ig.h., természetismeret, biológia

Lőrinczné Horváth Marianna 

ének

Makovinyi Tibor

néptánc

Marada Krisztina

magyar nyelv és irodalom, könyvtár

dr. Matolcsy Károlyné

fejlesztőpedagógus

Rajkainé Magyar Katalin 

ének, szolfézs előkészítő

Stark Gábor

rajz

Szilágyi Zoltán Attila 

angol nyelv

Szűcs Boglárka

földrajz

Tornyay Magdolna 

magyar nyelv és irodalom, történelem

Végh Natalja

angol nyelv

Zólyomi Katalin

magyar nyelv és irodalom, erkölcstan

 

MŰVÉSZETI ISKOLA

név

tantárgy

Ambrus Szabolcs Pál

furulya, trombita

Bazsa Diána

szolfézs, zeneirodalom

Borsódy Eszter

képzőművészet

Cserta Ida Cecília

hegedű

Fülöpné Gila Katalin

cselló, zenekar

Gordon Teodóra

klarinét, szaxofon, furulya

Gulyás Kinga

zongora

Gulyás-Szabó Gergely

zongora, korrepetíció

Hornyák Balázs

furulya, fuvola

Kovács-Sebestyén Csilla

cselló

Madai Zsolt

ütő

Melis Márta

hegedű

Petricenkóné Szentpéteri Gabriella

zongora

Rajkainé Magyar Katalin

szolfézs előképző

Ramocsa Lili

hárfa

Révész Márk

furulya, kürt

Szabó Mária

gitár

Szelecsényiné Juhász Éva

zongora

Szkordilisz Emília

furulya, oboa

Topa Zoltánné

gitár, zenekar

Vincze Levente

gitár

 

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők

Csanádi-Budán Noémi

rendszergazda

Felszeghyné Molnár Eszter  

könyvtáros

Lakyné Horváth Csilla

iskolatitkár

Matolcsy Károlyné

fejlesztő pedagógus

Phersy Katalin

pedagógiai asszisztens        

Rényi Mónika

pszichológus

 

Gazdasági iroda

Bognárné Szöllősi Mária

Pénztáros

Gerlei Eszter                            

Gazdasági ügyintéző

Kovács Károly Andrásné                            

Kontroller

Mészáros Ildikó

Gazdasági ügyintéző   

 

Technikai munkatársak

Hudák Árpád

Karbantartó

Kovács László

Technikai munkatárs   

Porta

Hodányi Zoltánné     

Sós Gáborné

Tomka Tiborné