Iskolavezetés

  Név

  beosztás

  tantárgy

  Ribáné Horváth Enikő

  igazgató

  magyar nyelv és irodalom

  Havasi Marianna

  igazgatóhelyettes,

  7.b osztályfőnök- helyettes

  történelem

  Juhar Emőke

  igazgatóhelyettes,

  8.a osztályfőnök- helyettes

  biológia

  Miskolci Józsefné

  igazgatóhelyettes

  zongora

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA

Osztályfőnökök

  Tóth Mária 

  1.a osztályfőnök

  tanító

  Magyar Nikoletta

  1.a napközi

  tanító

  Sendula-Mike Alexandra Léna

  1.b osztályfőnök

  tanító, napközi

  Kenyéri Veronika

  1.b napközi

  tanító, napközi

  dr. Laudonné Detári Éva

  2.a osztályfőnök

  tanító

  Sárbogárdi Zsuzsanna

  2.a napközi

  tanító, napközi

  Kubinyi Éva

  2.b  osztályfőnök

  tanító, napközi

  Szabó Anita Dóra

  2.b napközi

  napközi

  Gnandtné Szabó Anikó

  3.a osztályfőnök

  tanító

  Szarka Bögös Réka

  3.a tanító

  bibliaismeret, napközi

  Kovainé Nótári Zsuzsanna

  3.b osztályfőnök

  tanító, napközi

  Batizné Vass Magdolna

  3.b napközi

  tanító

  Racsmány Szilvia

  4.a osztályfőnök

  tanító

  Langer Katalin

  4.b osztályfőnök

  tanító

  Szombathy András

  5.a osztályfőnök

  testnevelés

  Pilinszki-Nagy Katalin

  5.b osztályfőnök

  fizika, kémia, technika

  Havasi Judit

  6.a osztályfőnök

  természetismeret, biológia, testnevelés

  Cravero Edina

  6.b osztályfőnök

  angol, testnevelés

  Kohan Éva

  7.a osztályfőnök

  matematika, informatika

  Tamási Kinga

  7.b osztályfőnök

  ének- zene, kórusvezető

  Bátki Mihály

  8.a osztályfőnök

  matematika, informatika

  Huberné Pötörke Zsuzsanna

  8.b osztályfőnök

  magyar nyelv és irodalom, német

Szaktanárok

  Horváth Zsófia

  szaktanár

  néptánc

  dr.Laudonné Detári Éva

  szaktanár

  rajz-és vizuális kultúra

  Lőrinczné Horváth Marianna 

  szaktanár,

  8.b osztályfőnök- helyettes

  ének-zene, kórusvezető

  Makovinyi Tibor

  szaktanár,

  6.a osztályfőnök-helyettes

  néptánc

  Marada Krisztina

  szaktanár

  magyar nyelv és irodalom

  dr. Matolcsy Károlyné

  fejlesztőpedagógus,

  5.b osztályfőnök-helyettes

  fejlesztőpedagógus

  Péter Orsolya 

  szaktanár

  angol nyelv

  Rajkainé Magyar Katalin 

  szaktanár

  ének-zene, kórusvezető

  Stark Gábor

  szaktanár

  rajz-és vizuális kultúra

  Szarka-Bögös Réka 

  szaktanár

  bibliaismeret

  Tornyay Magdolna 

  szaktanár

  magyar nyelv és irodalom, történelem,   honismeret, könyvtár

  Végh Nándor

  szaktanár

  földrajz

  Végh Natalja

  szaktanár

  angol nyelv

  Zólyomi Katalin

  szaktanár

  erkölcstan, tanulószoba

 

MŰVÉSZETI ISKOLA

  név

  beosztás

  tantárgy

  Miskolci Józsefné

  zongoratanár

  zongora, korrepetició

  Akácsos Enikő

  zongoratanár

  zongora

  Ambrus Szabolcs

  trombitatanár

  furulya, trombita

  Bazsa Diána

  szolfézstanár

  szolfézs, zeneirodalom

  Cserta Ida Cecília

  hegedűtanár

  hegedű

  Fülöpné Gila Katalin

  csellótanár

  cselló, zenekar

  Gordon Teodóra

  klarinéttanár

  klarinét, szaxofon, furulya

  Hornyák Balázs

  fuvolatanár

  fuvola

  Loboczky Balázs

  hegedűtanár

  hegedű

  Lukács Dóra

  gitártanár

  gitár

  Madai Zsolt

  ütőtanár

  ütő

  Petricenkóné Szentpéteri Gabriella

  zongoratanár

  zongora

  Ramocsa Lili

  hárfatanár

  hárfa

  Rajkainé Magyar Katalin

  énektanár

  szolfézs előképző

  Szabó Mária

  gitártanár

  gitár

  Szelecsényi Norbertné

  zongoratanár

  zongora

  Szkordilisz Emília

  oboatanár

  furulya

  Topa Zoltánné

  gitártanár

  gitár

  Tóth Ádám

  zongoratanár

  zongora, korrepetíció

  Borsódy Eszter

  kerámiaművész-tanár

  képzőművészet alapjai. kerámia

  Makovínyi Tibor

  néptánctanár

  néptánc

 

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők

  Phersy Katalin

  pedagógiai asszisztens        

  Lakyné Horváth Csilla

  iskolatitkár

  Felszeghyné Molnár Eszter     

  könyvtáros

  Tornyay Magdolna

  könyvtáros

 

Gazdasági iroda

  Mészáros Ildikó

  Gazdasági ügyintéző   

  Gerlei Eszter                            

  Gazdasági ügyintéző

  Orosz Jánosné

  Gazdasági ügyintéző

  Sós Gáborné

  Portaszolgálat       

  délelőtt                

  Hodányi Zoltánné

  délután