Iskolavezetés

  Név

  beosztás

  tantárgy

  Ribáné Horváth Enikő

  igazgató

  magyar nyelv és irodalom

  Havasi Marianna

  igazgatóhelyettes,

  8.b osztályfőnök- helyettes

  történelem

  Juhar Emőke

  igazgatóhelyettes,

  5.a osztályfőnök- helyettes

  biológia

  Miskolci Józsefné

  igazgatóhelyettes

  zongora

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA

Osztályfőnökök

  dr. Laudonné Detári Éva

  1.a osztályfőnök

  tanító

  Havellant Lászlóné

  1.a napközi

  tanító, napközi

  Langer Katalin

  1.b osztályfőnök

  tanító, angol nyelv

  Sárbogárdi Zsuzsanna

  1.b napközi

  tanító, napközi, katolikus hitoktatás

  Tóth Mária 

  2.a osztályfőnök

  tanító

  Magyar Nikoletta

  2.a napközi

  tanító, napközi

  Sendula-Mike Alexandra Léna

  2.b osztályfőnök

  tanító, napközi

  Czabainé Kenyéri Veronika

  2.b napközi

  tanító, napközi

  Racsmány Szilvia

  3.a osztályfőnök

  tanító

  Kubinyi Éva

  3.b  osztályfőnök

  tanító, matematika

  Szabó Anita Dóra

  3.b napközi

  tanító, napközi

  Gnandtné Szabó Anikó

  4.a osztályfőnök

  tanító

  Kovainé Nótári Zsuzsanna

  4.b osztályfőnök

  tanító

  Batizné Vass Magdolna

  4.b napközi

  tanító, napközi

 

 

 

  Bátki Mihály

  5.a osztályfőnök

  matematika, számítástechnika

  Huberné Pötörke Zsuzsanna

  5.b osztályfőnök

  magyar nyelv és irodalom, német nyelv

  Szombathy András

  6.a osztályfőnök

  testnevelés

  Pilinszki-Nagy Katalin

  6.b osztályfőnök

  fizika, kémia, technika

  Havasi Judit

  7.a osztályfőnök

  természetismeret, biológia, testnevelés

  Cravero Edina

  7.b osztályfőnök

  angol nyelv, testnevelés

  Kohan Éva

  8.a osztályfőnök

  matematika, számítástechnika

  Tamási Kinga

  8.b osztályfőnök

  ének, kórusvezető

 

Szaktanárok

  Havasi Marianna

  ig.h., történelem

  Horváth Zsófia

  néptánc

  Juhar Emőke

  ig.h., természetismeret, biológia

  Lőrinczné Horváth Marianna 

  ének

  Makovinyi Tibor

  néptánc

  Marada Krisztina

  magyar nyelv és irodalom, könyvtár

  dr. Matolcsy Károlyné

  fejlesztőpedagógus

  Rajkainé Magyar Katalin 

  ének, szolfézs előkészítő

  Stark Gábor

  rajz

  Szilágyi Zoltán Attila 

  angol nyelv

  Szűcs Boglárka

  földrajz

  Tornyay Magdolna 

  magyar nyelv és irodalom, történelem

  Végh Natalja

  angol nyelv

  Zólyomi Katalin

  magyar nyelv és irodalom, erkölcstan

 

MŰVÉSZETI ISKOLA

  név

  tantárgy

  Ambrus Szabolcs Pál

  furulya, trombita

  Bazsa Diána

  szolfézs, zeneirodalom

  Borsódy Eszter

  képzőművészet

  Cserta Ida Cecília

  hegedű

  Fülöpné Gila Katalin

  cselló, zenekar

  Gordon Teodóra

  klarinét, szaxofon, furulya

  Gulyás Kinga

  zongora

  Gulyás-Szabó Gergely

  zongora, korrepetíció

  Hornyák Balázs

  furulya, fuvola

  Madai Zsolt

  ütő

  Melis Márta

  hegedű

  Petricenkóné Szentpéteri Gabriella

  zongora

  Ramocsa Lili

  hárfa

  Révész Márk

  furulya, kürt

  Szabó Mária

  gitár

  Szelecsényiné Juhász Éva

  zongora

  Szkordilisz Emília

  furulya, oboa

  Topa Zoltánné

  gitár, zenekar

  Vincze Levente

  gitár

 

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők

  Budán Noémi

  rendszergazda

  Felszeghyné Molnár Eszter

  könyvtáros

  Lakyné Horváth Csilla

  iskolatitkár

  Matolcsy Károlyné

  fejlesztő pedagógus

  Phersy Katalin

  pedagógiai asszisztens        

  Rényi Mónika

  pszichológus

 

Gazdasági iroda

  Mészáros Ildikó

  Gazdasági ügyintéző   

  Gerlei Eszter                            

  Gazdasági ügyintéző

  Bognárné Szöllősi Mária

  Gazdasági ügyintéző

 

Porta

  Hodányi Zoltánné     

  Sós Gáborné

  Tomka Tiborné