HEGEDŰ

Andor Ilona Általános Iskola - Vonós tanszak - hegedű  Tanárok:

      Cserta Ida Cecília
      Melis Márta

 


A hegedű éneklő hangja minden szívet megdobogtat. Iskolánkban ezt a hangszert is lehet választani. Az egyéni órákon az ifjú hegedűsök megtanulják, hogyan csalogassanak elő hangszerükből szép dallamokat.

Egyéni órák mellett a közös muzsikálásra is nagy hangsúlyt helyezünk, ezért vonós zenekarokat is szervezünk, amelyben minden hegedűs kibontakoztathatja képességeit. A zenekar rendszeres szereplője az iskolai hangversenyeknek.

Játékos gyakorlatokkal fejlesztjük a hangszeres technikát, zenei elképzelés és a szép hang megvalósítása fő célunk. Így a növendékek élményekben gazdag és örömteli hegedűórákon vehetnek részt.

 

GORDONKA

Andor Ilona Általános Iskola - Vonós tanszak - Gordonka

  Tanár:

      Fülöpné Gila Katalin
      Kováts-Sebestény Csilla

 

cselló (gordonkakisbőgő) egy nagy hangterjedelmű, basszus fekvésű vonós hangszer. A hegedűvel és a brácsával ellentétben, e hangszert játék közben a földre kell támasztani és ülve játszanak rajta.

Mély hangjai kitűnően betöltik a zenekari basszus szólam funkcióját. A magas regisztere pedig képessé teszi vezető dallamok játszására is. Mivel a csellistának bal kezével nem kell tartania a hangszerét, szabadabban mozoghat a hangszer fogólapján.

Tudásukat iskolai hangversenyek keretében évente több alkalommal bemutatják. Az iskolában működő zenekarban fontos szerepet kapnak a csellista növendékek. Évente minimum két alkalommal (Karácsonyi hangverseny, Év végi Hangverseny) bemutatkozik, szerepel az együttes.
A növendékek szívesen vesznek részt más hangszerrel történő együttmuzsikálásban is.
A kiemelkedő „B"- tagozatos növendékek zenei versenyeken vesznek részt, illetve az arra alkalmasakat és a zenei pályát választó növendékeket felkészítjük a szakirányú továbbtanulásra.
A gordonkatanuláshoz az iskola csak a kezdő, kisgyermekek részére tud hangszert biztosítani, a nagyobb hangszerek beszerzéséről a szülőknek kell gondoskodni.