HEGEDŰ

Andor Ilona Általános Iskola - Vonós tanszak - hegedűTanárok:

Cserta Ida Cecília
Dávid Csilla

 


A hegedű éneklő hangja minden szívet megdobogtat. Iskolánkban ezt a hangszert is lehet választani. Az egyéni órákon az ifjú hegedűsök megtanulják, hogyan csalogassanak elő hangszerükből szép dallamokat.

Egyéni órák mellett a közös muzsikálásra is nagy hangsúlyt helyezünk, ezért vonós zenekarokat is szervezünk, amelyben minden hegedűs kibontakoztathatja képességeit. A zenekar rendszeres szereplője az iskolai hangversenyeknek.

Játékos gyakorlatokkal fejlesztjük a hangszeres technikát, zenei elképzelés és a szép hang megvalósítása fő célunk. Így a növendékek élményekben gazdag és örömteli hegedűórákon vehetnek részt.

 

GORDONKA

Andor Ilona Általános Iskola - Vonós tanszak - Gordonka

Tanár: Fülöpné Gila Katalin
Iskolánkban a gordonka tanszak 2001 óta működik, amióta a zenei tagozat megalakult,.
A tanszakon tanító tanár kezdettől fogva Fülöpné Gila Katalin.
Éves szinten 9-10 növendék tanul a hangszeren.Az „A" kategóriás tanulók heti két alkalommal 30 perces, a „B"-tagozatosok pedig heti két alkalommal 45 perces egyéni órák keretében sajátítják el a hangszerük megszólaltatásához szükséges technikai és zenei tudást.
A hangszeres órákon kívül a növendékek rendszeresen kamaráznak is.
Tudásukat iskolai hangversenyek keretében évente több alkalommal bemutatják.
Az iskolában működő zenekarban fontos szerepet kapnak a csellista növendékek.
Évente minimum két alkalommal (Karácsonyi hangverseny, Év végi Hangverseny) bemutatkozik, szerepel az együttes.
A növendékek szívesen vesznek részt más hangszerrel történő együttmuzsikálásban.
A kiemelkedő „B"-tagozatos növendékeket zeneiskolai versenyeken vesznek részt, illetve az arra alkalmasakat és zenei pályát választó növendékeket felkészítjük a szakirányú továbbtanulásra.
A gordonkatanuláshoz az iskola csak a kezdő, kisgyermekek részére tud hangszert biztosítani, a nagyobb hangszerek beszerzéséről a szülőknek kell gondoskodni.