Furulya

Andor Ilona Általános Iskola Fúvós tanszak - Furulya


Tanár: Krotos Zsuzsa
 
Furulyázni valamilyen szinten mindenki tud, mivel már az óvodákban és az általános iskolában is játszanak ezen a hangszeren a gyerekek. A művészeti iskolában ezt a tudást el lehet mélyíteni.

Növendékeink életkoruknak és képességeiknek megfelelve megismerkednek a furulya lehetőségeivel, saját irodalmával és a furulyán is játszható egyéb művek minél szélesebb körével valamint a furulyacsalád egyéb tagjaival és a rokon hangszerekkel.

 A növendék technikai képzését szolgáló skálákat, etűdöket – az örömteli hangszertanulás érdekében – ellensúlyozza megfelelő mennyiségű, zenei élményt nyújtó előadási darab, kamarazenei mű. a Törekszünk arra, hogy technikai képzés ne váljon öncélúvá, egyensúlyt kívánunk fenntartani a tanuló technikai és zenei fejlődése között.

A növendékek gyakran fellépnek iskolai és egyéb hangversenyeken és rendezvényeken, részt vesznek zenei versenyeken.

 

Fuvola tanszak

Andor Ilona Általános Iskola Fúvós tanszak - Fuvola

Tanár: Hornyák Balázs

 

 

 

 

A fuvola hangszeren már az általános iskola 2. osztályától tanulhatnak a növendékek - a fizikai adottságokat figyelembe véve - akár fife-n is /japán műanyag kisfuvola/.

Saját hangszeren kezdik a tanulást, állandó elméleti-gyakorlati módszerekkel fejlesztve tudásukat. Kezdettől fogva a tanszak meghatározó feladata a játékosság mellett az igényesség, a szép, kifejező fuvolahang, a helyes légzés kialakítása. Fokozatosan tanulják a hangszer könnyed kezelését, annak tudatos és elemző gyakorlását, a zenei korszakok stílusjegyeit, a különböző artikulációkat, díszítési módokat.

Az iskolai koncerteken kívül több hangversenyen is bemutatkozhatnak szóló, illetve kamarazenei produkciókkal.

Országos nyári zenei táborban is sok lehetőség kínálkozik a közös zenélésre, szereplésre, baráti együttlétre.

 

Klarinét, szaxofon

Andor Ilona Általános Iskola Fúvós tanszak - Klarinét


Tanár: Gordon Teodóra Márta 

A klarinét hangszeren az általános iskola 2. osztályától kezdhetik meg tanulmányaikat a növendékek – a fizikai adottságokat figyelembe véve.
A kezdetektől fogva meghatározó feladat a játékosság mellett az igényesség, a szép kifejező klarinéthang és a helyes légzés kialakítása.
Fokozatosan tanulják a hangszer könnyed kezelését, annak tudatos és elemző gyakorlását, a zenei korszakok stílusjegyeit.
A klasszikus zenei alapok elsajátítása mellett, szinte az első óráktól közös muzsikálás is kialakul a gyerek-tanár és a gyerekek között.
Az iskolai koncerteken kívül több hangversenyen és zenei versenyen bemutatkozhatnak szóló, illetve kamarazenei produkciókkal.

Országos nyári zenei táborban is sok lehetőség kínálkozik a közös zenélésre, szereplésre.

Saját hangszeren (,,B” klarinéton) kezdik a tanulást, állandó elméleti-gyakorlati módszerekkel fejlesztve tudásukat.

 

Andor Ilona Általános Iskola Fúvós tanszak - Szaxofon

 

 

 

 

 

 

A szaxofon tanulást az életkorra, a fizikai és termeti adottságokra való tekintettel általában 12-14 éves kortól lehet megkezdeni a hangszercsalád kisebb méretű fajtáival. Leginkább az Esz-altszaxofon (esetleg a B-szoprán, illetve megfelelő kézfejnagyság esetén a tenorszaxofon) jöhet számításban. (Az Esz-altszaxofon használata azért is ajánlott, mert a többi fúvós hangszerhez képest igen szerény szaxofonirodalom legtöbb darabja erre a hangszerre készült.) 

Az említett életkornál fiatalabb tanulónak még nem ajánlott a szaxofon, mert a hangszer méreteinél és súlyánál fogva, valamint a megszólaltatásához szükséges fizikai erő miatt olyan megterhelést jelenthet, amely helytelen testtartást, merev kéztartást és más negatív beidegződéseket eredményezhet. 12 éves kor előtt a furulya- vagy még inkább a klarinéttanulás a legmegfelelőbb előkészület a szaxofon-tanulmányokhoz.

 

Videók