Tanárok:

     Ambrus Szabolcs - trombita
     Gordon Teodóra Márta- klarinét, szaxofon
     Hornyák Balázs- fuvola
     Révész Márk- kürt
     Szkordilisz Emília- oboa

 

Furulya (fafúvós)

Andor Ilona Általános Iskola Fúvós tanszak - Furulya

Tanáror: Az összes fúvós tanár oktatja.

 

A furulyát a növendékek elsajátíthatják, akár mint szólisztikus hangszert, akár mint másik fúvós hangszer alapjaként.

Furulyázni valamilyen szinten mindenki tud, mivel már az óvodákban és az általános iskolában is játszanak ezen a hangszeren a gyerekek. A művészeti iskolában ezt a tudást el lehet mélyíteni.Növendékeink életkoruknak és képességeiknek megfelelve megismerkednek a furulya lehetőségeivel, saját irodalmával és a furulyán is játszható egyéb művek minél szélesebb körével valamint a furulyacsalád egyéb tagjaival és a rokon hangszerekkel. A növendékek gyakran fellépnek iskolai és egyéb hangversenyeken és rendezvényeken, részt vesznek zenei versenyeken.

 

Fuvola (fafúvós)

Andor Ilona Általános Iskola Fúvós tanszak - Fuvola

Tanár:

     Hornyák Balázs

 

A fuvola hangszeren már az általános iskola 2. osztályától tanulhatnak a növendékek - a fizikai adottságokat figyelembe véve - akár fife-n is /japán műanyag kisfuvola/.

Saját hangszeren kezdik a tanulást, állandó elméleti-gyakorlati módszerekkel fejlesztve tudásukat. Kezdettől fogva a tanszak meghatározó feladata a játékosság mellett az igényesség, a szép, kifejező fuvolahang, a helyes légzés kialakítása. Fokozatosan tanulják a hangszer könnyed kezelését, annak tudatos és elemző gyakorlását, a zenei korszakok stílusjegyeit, a különböző artikulációkat, díszítési módokat.

Az iskolai koncerteken kívül több hangversenyen is bemutatkozhatnak szóló, illetve kamarazenei produkciókkal.

 

Oboa (fafúvós)

Andor Ilona Ének-Zenei Általános Iskola Oboa tanítás


Tanár:

     Szkordilisz Emília


Oboa (francia hautbois = 'erős hangú fa') a nádnyelves hangszerek családjába tartozik, kettős nádnyelves fúvókával megszólaltatott fúvós hangszer, fából készült, billentyűzettel ellátott teste van. Az oboa az egyik legfontosabb hangszer a zenekarban. Könnyű hozzá hangolni, mivel hangja felhangokban gazdag. Ezért a legtöbb zenekarban az oboa adja az alaphangot.  Ennek köszönheti lágy, de mégis átható, jellegzetes hangszínét is. Sokan vélik úgy, hogy az oboa hangja áll az összes hangszer közül a legközelebb az emberi hanghoz.

 

Klarinét, szaxofon (fafúvós)

Andor Ilona Általános Iskola Fúvós tanszak - Klarinét


Tanár:

     Gordon Teodóra Márta 

 

A klarinét hangszeren az általános iskola 2. osztályától kezdhetik meg tanulmányaikat a növendékek – a fizikai adottságokat figyelembe véve.
A kezdetektől fogva meghatározó feladat a játékosság mellett az igényesség, a szép kifejező klarinéthang és a helyes légzés kialakítása.
Fokozatosan tanulják a hangszer könnyed kezelését, annak tudatos és elemző gyakorlását, a zenei korszakok stílusjegyeit.
A klasszikus zenei alapok elsajátítása mellett, szinte az első óráktól közös muzsikálás is kialakul a gyerek-tanár és a gyerekek között.
Az iskolai koncerteken kívül több hangversenyen és zenei versenyen bemutatkozhatnak szóló, illetve kamarazenei produkciókkal.

Saját hangszeren (,,B” klarinéton) kezdik a tanulást, állandó elméleti-gyakorlati módszerekkel fejlesztve tudásukat.

 

Andor Ilona Általános Iskola Fúvós tanszak - Szaxofon

 

A szaxofon tanulást az életkorra, a fizikai és termeti adottságokra való tekintettel általában 12-14 éves kortól lehet megkezdeni a hangszercsalád kisebb méretű fajtáival. Leginkább az Esz-altszaxofon (esetleg a B-szoprán, illetve megfelelő kézfejnagyság esetén a tenorszaxofon) jöhet számításban. (Az Esz-altszaxofon használata azért is ajánlott, mert a többi fúvós hangszerhez képest igen szerény szaxofonirodalom legtöbb darabja erre a hangszerre készült.) 

Az említett életkornál fiatalabb tanulónak még nem ajánlott a szaxofon, mert a hangszer méreteinél és súlyánál fogva, valamint a megszólaltatásához szükséges fizikai erő miatt olyan megterhelést jelenthet, amely helytelen testtartást, merev kéztartást és más negatív beidegződéseket eredményezhet. 12 éves kor előtt a furulya- vagy még inkább a klarinéttanulás a legmegfelelőbb előkészület a szaxofon-tanulmányokhoz.

 

Kürt (rézfúvós)

Andor Ilona Ének-Zenei Általános Iskola Kürt tanítás

 

Tanár:

       Révész Márk

 

 

  A kürt a tölcséres fúvókájú, más néven rézfúvós hangszerek családjába tartozik. Kör alakban meghajlított, hosszú, vékony csőből és hirtelen kiszélesedő tölcsérből áll. A vadászkürtből alakult ki, a modern kürt szelepekkel van ellátva. A szimfonikus és a fúvószenekarok fontos tagja, a fúvósötösben is szerepet kap.

Az iskola szimfonikus zenekarát különlegessé teheti öblös hangzása.

 

Trombita (rézfúvós)

Andor Ilona Ének-Zenei Általános Iskola Trombita tanítás

 

  Tanár:

       Ambrus Szabolcs

 

  A trombita a nyugati zenében használt tölcséres fúvókájú, más néven rézfúvós hangszerek közül a legmagasabb hangú.

 A trombita egy változó keresztmetszetű, többszörösen meghajlított csőből áll, melynek egyik végén helyezkedik el a fúvóka, a másik vége tölcsérszerűen kiszélesedik. Anyaga sárgaréz, vagy más rézötvözet”.

Trombitaszerű hangszerek már az ókori Egyiptomban léteztek. Az ókorban és a középkorban katonai hangszernek, jeladásra használták. A barokk korban kezdték a műzenébe bevonni, mindig üstdobok kíséretében. Kizárólag szólisztikus szerepet kapott, ünnepélyes, hősi karakterű művekben. Az iskolai zenekarokban (gitár, szimfonikus) és kamara együttesekben az előadási darabokat színesíti fényes, szép hangja.

   

 

Videók