Kedves Szülők!

Iskolánkban a beilleszkedései, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekeket fejlesztő foglalkozáson segítjük. A fejlesztések megkezdéséhez a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői vizsgálata szükséges. Ekkor a gyermek bekerül egy adminisztrációs rendszerbe is, és így fejlődése nyomon követhető lesz.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermek vizsgálata alanyi jogon jár, és azt a pedagógusokon kívül a szülők is kezdeményezhetik. Ebben az esetben a kitöltendő nyomtatvány az igazgatóhelyettestől igényelhető.

A szakértői vizsgálathoz szükséges az iskolától egy pedagógiai vélemény az osztályfőnöktől, illetve attól a pedagógustól, akinél a beilleszkedései, tanulási és magatartási nehézségek jelentkeznek. A vizsgálat helyszíne a gyermek lakcímétől függ, az illetékes szakszolgálat ad időpontot.

Fontos, hogy a korábban egyeztetett időpontban jelenjenek meg a vizsgálatra, vagy időben jelezzék akadályoztatásukat. Hiszen ha a megbeszélt alkalommal nem jelennek meg, és előzetesen nem tájékoztatják az illetékest, a Szakszolgálat értesíti a Kormányhivatalt, illetve a gyermekvédelmi jelzőrendszeren keresztül a jegyzőt.

A vizsgálat során először a szülőkkel beszélgetnek el, majd a gyermeket vizsgálja meg a pszichológus és egy pedagógus. Ezt követően elkészül a szakértői vélemény, amellyel kapcsolatban észrevétel tehető, illetve a határozat ellen fellebbezni lehet.

További részletek az iskola honlapján a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat mellékelt tájékoztatójában olvashatók. Felhívjuk a figyelmet, hogy intézményünkben SNI integráció nem lehetséges, így az arra vonatkozó információk esetünkben nem érvényesek.


Budapest, 2019. január 24.

Matolcsy Károlyné
fejlesztőpedagógus

 


 

Kedves Szülők!

Mindannyian – szülők és a gyermekkel foglalkozó pedagógusok, segítő szakemberek – a legjobbat szeretnénk megadni gyermekeinknek, de bizonyos esetekben a segítségnyújtás formáját nem egyszerű megtalálni. Előfordul, hogy tanácstalanok vagyunk abban, hogy mi lenne a leghatékonyabb segítség a gyermek és a családja számára. A szakértői vizsgálat lehetőséget biztosít a gyermek komplex pszichológiai és pedagógiai, a szülő konzultációra, hiszen a szülőkkel együttműködve, a beavatkozási pontok mentén ad a gyermek fejlesztésére javaslatokat, és ha szükséges, segíti számára az intézmény kiválasztását.

A szakértői vizsgálat célja:

 • az enyhébb problémák feltárása, vagyis a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség(BTM) megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó vizsgálatok elvégzése;
 • a komolyabb problémák esetében, a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása, és az ehhez kapcsolódó vizsgálatok elvégzése, illetve további vizsgálatok kezdeményezése
 • a kisgyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének (iskolaérettség) megállapítása


A gyermek szakértői vizsgálata javasolt ha…

 • a mozgás-, beszédfejlődésében elakadások, eltérések mutatkoznak kortársaihoz képest
 • a gyermek nehezen illeszkedik be kortárscsoportjába magatartásproblémái miatt,
 • a korábban jól teljesítő gyermek viselkedése megváltozik – tanulási, iskolai teljesítménye romlik, viselkedése megváltozik,
 • az értelmi fejlődésében, a magatartásában a tanulása során általános nehézségek tapasztalhatóak,
 • bizonyos tantárgyakkal kapcsolatban folyamatos kudarcélmények érik (pl.: számolás, írás, olvasás),
 • bizonytalan a környezete abban, hogy a gyermek fejlettsége eléri-e az iskolába lépéshez szükséges szintet,
 • a gyermek bizonyos képességek terén korcsoportjához képest alulteljesít (mozgás, hallás, látás, beszéd stb. területén),
 • vagy ha korábbi szakértői vélemények felülvizsgálata esedékes.


A szakértői vizsgálat folyamata
Vizsgálat kérése a lakóhely (állandó vagy tartózkodási) illetve az érintett nevelési, oktatási intézmény szerinti illetékességű kerületi tagintézménynél történik. A vizsgálatra írásban, kérelemmel lehet jelentkezni. A nyomtatványt az intézményvezető (intézmény pecsétjével ellátva), valamint a szülők írják alá. A szakértői vizsgálat a szülő kérelmére, illetve, ha az eljárást nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével indítható meg. Ha a gyermek óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban részesül, az óvoda/ iskolaköteles közreműködni a vizsgálat iránti kérelem elkészítésében. Az első szakértői vizsgálat helyszíne a területileg illetékes járási Pedagógiai Szakszolgálat.


A szakértői vizsgálat menete
A szakértői vizsgálat állapotfeltárása

 • Megelőzi a szülővel vagy a gyermek gondviselőjével történő beszélgetés (az „anamnézis felvétele”) és a hozott dokumentumok (orvosi papírok, pedagógiai vélemények stb.) áttekintése, mivel a vizsgáló szakemberek szeretnék megismerni a szülő álláspontját arról, hogyan látja gyermekét, miben kérne segítséget. Arra is szolgál továbbá, hogy közösen felelevenítsék a gyermek fejlődésének főbb állomásait.
 • A pszichológiai vizsgálaton teljes képességvizsgálatra (IQ), szükség esetén a személyiség feltérképezésére kerül sor.
 • A pedagógiai vizsgálaton az iskolásoknál felmérik a gyermek olvasási, írási, helyesírási és matematikai képességeit.
 • Erre a vizsgálatra jó, ha – a probléma jellegétől függően – a matematika, magyar nyelv, környezet füzetet, valamint a gyermeke ellenőrző, vagy tájékoztató füzetét is magával hozza a szülő. 
 • A vizsgálat lezárásaként konzultációra kerül sor, melyen megismeri a szülő a vizsgálati eredményeket, megállapításokat, a diagnózist, a fejlesztési javaslatokat, a szakvélemény várható tartalmát, valamint amennyiben szükséges, javaslatot a további kiegészítő vizsgálatok elvégzésére.

A vizsgálat kimenetelének lehetőségei, amennyiben eltérés tapasztalható a gyermek fejlődésében, viselkedésében

 • Beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel (BTM) küzdő gyermek, tanuló különleges bánásmódot igényel, mert az életkorához viszonyítottan alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, viselkedési problémákkal küzd, közösségbe való beilleszkedése tovább személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat. Így fejlesztő foglalkoztatásra van igénye, melynek óraszámát a vizsgálatot követően a bizottság határozza meg.
 • Amennyiben felmerül a gyermeknél a sajátos nevelési igény (SNI), a kerületi illetékességű szakértői bizottságok a gyermek további vizsgálatát kérik. A vizsgálatok dokumentációját tovább küldik a lakóhely szerint illetékes – székhelyintézmény, vagy 1. számú, vagy 2. számú, vagy 3. számú Szakértői Bizottság, illetve az országos hatáskörű Látásvizsgáló, Hallásvizsgáló, Mozgásvizsgáló, Beszédvizsgáló Szakértői Bizottság felé.

Felülvizsgálat
Ha egy gyermek, tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, vagy sajátos nevelési igényű, a szakértői bizottság egy, két vagy három évente felülvizsgálja. Így szakértői véleménye érvényessége is – ezzel összefüggésben – meghatározott, melyet a szakértői vélemény tartalmaz. Ám rendkívüli felülvizsgálat ezen idő intervallumon belül is, indokkal kezdeményezhető.
A segítő szakembereink, a gyermekek sorsát és fejlődését szem előtt tartva, nyitottak bármely, a gyermeket érintő probléma megoldására. Tanácsadásra készséggel vállalkozunk. Törekszünk mind a család, mind a pedagógusok, a családgondozó, gyermekvédelmi stb. szakemberekkel való korrekt együttműködésre, és a hiteles, folyamatos tájékoztatásra.


Üdvözlettel,
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai
További információk: http://fpsz.hu/