Leendő elsősöknek...

2018. szeptember 29., 22:30

Kedves Szülők!

 

Iskolánkban két első osztályt indítunk, mindkettőt emelt szintű ének-zenei képzéssel.

Az általános iskolai oktatás tandíjmentes, intézményünk a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ fenntartásában működik.

A későbbiekben az alapfokú művészeti oktatást térítési díj ellenében tudjuk kínálni, csakúgy, mint bármely más alapfokú művészetoktatási intézmény.


A hozzánk jelentkezők ének képességfelmérésen vesznek részt, melynek célja, hogy feltárja a jelentkező zenei adottságait, amelyek alapot adnak az emelt szintű követelmény teljesítéséhez.

A képességfelmérés részei: ritmika, hallás és önálló éneklés. A gyerekek csoportban, játékos körülmények között egy  általuk választott, óvodában megismert dalt énekelnek el; rövid dallamokat dúdolnak és könnyű ritmusokat tapsolnak vissza.

A gyermekek teljesítményének elbírálása pontrendszer alapján történik, minden feladatrészre max. 10 pontot kaphat a gyermek (összesen tehát 30 pontot).

A képességfelmérést az ének munkaközösség e feladatra felkért tagjai végzik.

Azonos képesség (pontszámegyenlőség) esetén előnyt élveznek:

  • hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók,
  • azok a jelentkezők, akiknek testvére az intézmény tanulója,
  • a 3. kerületből és az iskola lakókörnyezetéből jelentkezők,
  • akiknek szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő,
  • valamint az intézménybe történő felvételi eljárás során előnyt élveznek a baptista felekezetű családból érkező vagy a Magyarországi Baptista Egyház belső egyházi jogi személyei által fenntartott intézményből érkező tanulók.

További szabad férőhely és a jelentkezők pontszámegyenlősége esetén sorsolás dönt a tanulók felvételéről.

A képességfelmérés időpontja: március

 

ZENEOVI

Nagycsoportos óvodások számára “Zeneovi” foglalkozásokat tartunk, ahol a gyermekek zenei képességeit fejlesztik. Dalokat, egyszerű ritmusokat, népi játékokat, nagymozgásos zenei játékokat, egyszerű dallam- és ritmusvisszhangot tanulnak, megismerkednek a ritmushangszerek használatának alapjaival. Tanítványaink rövid hangszeres „koncertjein” találkozhatnak az ovisok az alapfokú művészetoktatáson választható hangszerekkel.

Foglalkozás ideje: csütörtökönként (17.00-17.30 között)

Mike Alexandra tanító néni tartja.

Az első foglalkozás időpontja: 2018. október 4.

Részvételi díj: 1600 Ft / 4 alkalom

Kérjük, váltócipőt hozzanak magukkal.

Jelentkezés: a foglalkozásokon folyamatosan

 

MÓKUSCSALOGATÓ

Iskolánkban évek óta sikeresen működik a „Mókuscsalogató”. A programsorozat célja, hogy a nagycsoportos óvodásokat játékos foglalkozások keretében megismertessük az iskolában folyó művészetoktatás alapjaival.

Kézműves-, énekes-zenés-, néptánc-, drámafoglalkozásokon vehetnek részt a gyermekek, lehetőségük van megismerkedni a művészeti tagozaton oktatott hangszerekkel egy játékos hangverseny keretében.

A tanév során 4-5 foglalkozást tartunk, az alábbi időpontokban:

Foglalkozások

    • 2019. február 8. péntek - 16.30-18 óráig (kézműves - játékos-sportos)
    • 2019. március 8. péntek - 16.30-18 óráig (énekes - hangszeres bemutató)

A foglalkozásokon hozzájárulás: 300 Ft/gyermek
Bérlet 4 alkalomra: 1000 Ft/gyermek
A néptánc és sportfoglalkozásra kérjük, hozzanak tornacipőt!

 

A Zeneovi és a Mókuscsalogató programokat iskolánk pedagógusai vezetik, így azok a gyermekek, akik iskolánkban kezdik az első osztályt, már ismerős arcokkal találkoznak majd.

 

IGAZGATÓI TÁJÉKOZTATÓ

A szülőknek iskolánk igazgatója, Ribáné Horváth Enikő tart igazgatói tájékoztatót. Az időpontról később adunk tájékoztatást.

 

NYÍLT ÓRÁK 

A tanév során nyílt órákat tartunk a szülőknek. Ezen alkalmakkor 3 tanórát tekinthetnek meg az alsó évfolyamon.

 

Iskolánk életéről aktuális információkat találnak facebook oldalunkon

https://hu-hu.facebook.com/mokusiskola

 

Mit szeretünk a Mókus iskolában? Elmondják a gyerekek!
Légy Mókusos, tartozz közénk Te is!

 

 

Szeretettel várjuk Önöket programjainkon, honlapunkon és facebook oldalunkon!