Leendő elsősöknek...

2020. október 19., 23:00

Beiskolázási tájékoztató
2021/2022

Kedves Szülő,

 

Az iskolánk iránt érdeklődő, leendő első osztályos gyermekek szüleinek tájékoztatásul.

Iskolánkban a 2021/2022-es tanévben két első osztályt indítunk, mindkettőt emelt szintű ének-zenei képzéssel. A maximális osztálylétszám: 27 fő/osztály.

Intézményünk a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ fenntartásában működik, az általános iskolai oktatás tandíjmentes.

 

A hozzánk jelentkezők ének képességfelmérésen vesznek részt. Feltárjuk a jelentkező zenei adottságait, amelyek alapot adnak az emelt szintű követelmény teljesítéséhez.

A képességfelmérés részei: ritmika, hallás és önálló éneklés.

A gyerekek csoportban, játékos körülmények között

  • egy általuk választott, óvodában megismert dalt énekelnek el,
  • rövid dallamokat dúdolnak,
  • könnyű ritmusokat tapsolnak vissza.

A teljesítmény elbírálása pontrendszer alapján történik. Minden feladatrészre max. 10 pontot kaphat a gyermek (összesen tehát 30 pontot).

A képességfelmérést az ének munkaközösségünk tagjai végzik.

Azonos képesség (pontszámegyenlőség) esetén előnyt élvez:

  • hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek,
  • baptista felekezetű családból vagy a Baptista Szeretetszolgálat, a Magyarországi Baptista Egyház által fenntartott intézményből érkező,
  • olyan gyermek, akinek szülője, testvére tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő,
  • olyan gyermek, akinek testvére az intézmény tanulója,
  • családtagja iskolánk volt vagy jelenlegi munkatársa,
  • a 3. kerületből és az iskola lakókörnyezetéből jelentkező.

 

Az ének képességfelmérésre 2021. március 22-26. között kerül sor.

A képességfelmérésre jelentkezés eljárásrendjéről 2021 januárjában részletes tájékoztatót adunk a honlapon és a Hírlevélben.

 

MÓKUSCSALOGATÓ

Iskolánkban évek óta sikeresen működik a „Mókuscsalogató”. A programsorozat célja, hogy a nagycsoportos óvodásokat játékos foglalkozások keretében megismertessük az iskolában folyó művészetoktatás alapjaival.

Kézműves, énekes-zenés, néptánc-, drámafoglalkozásokon vehetnek részt a gyermekek. Megismerkednek a művészeti tagozaton oktatott hangszerekkel egy játékos hangverseny keretében.

A Mókuscsalogatókat 2021 januárjától tervezzük, amennyiben a járványügyi előírások lehetővé teszik. A foglalkozásokról részletes tájékoztatót a honlapon és a Hírlevélben olvashatnak.

Az igazgatói tájékoztató időpontjáról és a nyílt órák megtartásáról a későbbiekben adunk hírt.

 

A Zeneovi foglalkozásokat ebben a tanévben nem szervezzük meg a járványügyi szabályokra tekintettel.

Elektronikus formában nyújtunk betekintést iskolánk életébe. Kövessenek minket a facebookon és a honlapunkon!

https://hu-hu.facebook.com/mokusiskola

http://andor-ilona.baptistaoktatas.hu/

Iratkozzanak fel hírlevelünkre!

 

Szeretettel várjuk gyermeküket és Önöket.

 

Budapest, 2020. október 20.

 

Ribáné Horváth Enikő

                                                                                                           igazgató