Igazgatói köszöntő

Általános iskolai és alapfokú művészeti oktatás egy intézményben folyik Óbudán, a Flórián tértől pár percre, a Mókus utcában.

Egy 14. századi klarissza kolostor falmaradványai vesznek körül minket, amely valószínűleg a középkori Óbuda legjelentősebb építménye lehetett. A múlt öröksége itt van a közvetlen közelünkben, a mindennapjaink részeként tisztelhetjük, óvhatjuk.
Általános iskolánk több mint 100 éves múltra tekint vissza. Ebből a mintegy fél évszázada zajló az ének-zenei emelt szintű oktatással a zenét szerető, értő és azt magas szinten művelő gyermekek százai nőttek fel itt. Tanulóink a más iskolákban megszokottnál magasabb óraszámban, a Kodály- örökség szellemében tanulják az ének-zene tárgyat. A második évfolyamtól minden idejáró gyermek kórustag, számos fellépés, szereplés aktív résztvevőiként közösen élik meg a csodát, az együtt éneklés örömét.
A zenei nevelés mellett fontos az idegen nyelvek (angol és német) oktatása, a számítástechnikai ismeretek elsajátíttatása, a sokoldalúan művelt, humán és természettudományos ismeretekkel rendelkező diákok képzése.

Az alsó tagozatos gyermekek napköziben, a felsős tanulók a tanulószobán tölthetik délutánjaikat.
Könyvtár, informatikaterem várja az érdeklődőket, de számos egyéb foglalkozást is kínálunk, amelyek a gyermekek életkorához és az iskolai munkarendhez igazodnak.
A tanulási nehézséggel küzdő gyermekek segítséget kapnak tanáraiktól és fejlesztő pedagógusunktól.
A hit- és erkölcstanoktatás keretein belül bibliaismeretet, erkölcstant, katolikus, református, evangélikus vagy zsidó hittant választhatnak a szülők a gyermekeik számára.

Intézményünkben teljesül amindennapos testnevelés elvárása, de ezen felül is biztosítunk rendszeres sportolási, mozgási lehetőséget a tanulóknak, akik a kerületi és budapesti, sőt országos sportversenyeken is sikeresek.
Nyáron vándor-, kerékpáros-, vízi-, természetbúvár-, lovas-, művészeti tábor várja a diákjainkat.
Télen sítábort szerveznek a tanárok. Tavasszal „Erdei iskolába” mennek az alsó tagozatosok, a felsősök pedig hazánk tájait barangolják be tanulmányi kirándulások keretében.
Intézményünk Örökös ÖKOISKOLA. A környezettudatos szemlélet játékos kialakítása és mindennapos gyakorlása fontos pedagógiai célunk.
Az országos matematikai és szövegértési mérésünk eredménye az országos és a budapesti átlag felett van. A kerületi és a budapesti tantárgyi vetélkedőkön kimagasló helyezéseket érnek el tanulóink.
Beiskolázási mutatónk kiemelkedő, valamennyi növendékünk érettségit adó középiskolában, legtöbbjük gimnáziumban folytatja tanulmányait.

Nagy örömünkre iskolánk színes és tartalmas pedagógiai programjának, valamint eredményességének köszönhetően rendkívül népszerű.
Leendő első osztályainkba kétszeres a túljelentkezés, jelenlegi tanulólétszámunk a felvehető maximum határán van. 

 

Az alapfokú művészeti oktatás keretein belül a gyermekek délutánonként itt helyben tanulhatnak 11 féle hangszeren, és megismerkedhetnek a művészetek egyéb ágaival is, a képzőművészet alapjai, kerámia és néptánc foglalkozások várják őket.
2007-ben „KIVÁLÓRA MINŐSÍTETT ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY” lettünk.
TEHETSÉGPONTként továbbra is elsősorban a tehetség felismerését, bátorítását, gazdagítását tartjuk legfőbb feladatunknak. Minden évben újabb és újabb programokat ötlünk ki azért, hogy a zene mellett minél színesebb palettát kínáljunk az idejáró gyermekeknek. Hiszen jó, ha sokféle tevékenységben próbálhatják ki magukat.
Abban csak bízhatunk, hogy az itt szerzett tudás tartós marad, de azt biztosan tudjuk, hogy az átélt élmények maradandó emlékeket szőnek, értékes kapcsolatokat kovácsolnak. Nap, mint nap tapasztalhatjuk, hogy a „Mókusos” szellem generációkon keresztül öröklődik, táplál, összetart, és segítséget nyújt, ha szükséges.

Ma is érvényesek Kodály Zoltán szavai:„Minden gyermeknek joga, hogy az iskola kezébe adja azt a kis kulcsot, amellyel, ha ő is akarja, bejut a zene csodakertjébe, s azzal egész élete értékét megsokszorozza.”

Iskolánkban szívvel-lélekkel, szakmai elhivatottsággal készülnek a kis kulcsok, és eredményeink igazolják, hogy gyermekeink képesek kinyitni a csodakert ajtaját.

 


Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Ribáné Horváth Enikő
igazgató