Kicsinyek kórusa - 3.-4. évfolyam

A kicsinyek kórusának tagjai a 3-4. évfolyam tanulói.

Az előző év előkészítő munkájának folytatásaként törekszünk arra, hogy elmélyüljön az együtt éneklés öröme, erősödjön a közösséghez való alkalmazkodás, a másokért érzett felelősség.

Különböző hangulatú népdalcsokrok éneklésével gyarapítjuk a gyermekek népdalkincsét, gazdagítjuk érzelemvilágukat.

A korosztályuknak megfelelő többszólamú, a magyar és az egyetemes zenekultúra értékes zeneműveiből válogatva fejlesztjük igényességüket, ízlésvilágukat. Hetente két alkalommal vesznek részt kóruspróbán.

Örömmel mutatja meg a kórus kedvelt darabjait az iskolai programokon (zenei világnap, karácsonyi-, év végi koncert), de lelkesen lépnek fel külső helyszíneken is adventi műsorral, vagy az Óbudai Társaskör tavaszi rendezvényén.

Ezek az alkalmak inspirálják őket, hogy a felső tagozatos kórusban is megállják helyüket, jól érezzék magukat.

A kórust Zelenáné Báródi Gabriella vezeti.