Kicsinyek kórusa - 3.-4. évfolyam

A kicsinyek kórusának tagjai a 3-4. évfolyam tanulói.

Az előző év előkészítő munkájának folytatásaként törekszünk arra, hogy elmélyüljön az együtt éneklés öröme, erősödjön a közösséghez való alkalmazkodás, a másokért érzett felelősség.

Különböző hangulatú népdalcsokrok éneklésével gyarapítjuk a gyermekek népdalkincsét, gazdagítjuk érzelemvilágukat.

A korosztályuknak megfelelő többszólamú, a magyar és az egyetemes zenekultúra értékes zeneműveiből válogatva fejlesztjük igényességüket, ízlésvilágukat. Hetente két alkalommal vesznek részt kóruspróbán.

Örömmel mutatja meg a kórus kedvelt darabjait az iskolai programokon (zenei világnap, karácsonyi, év végi koncert), de lelkesen lépnek fel külső helyszíneken is adventi műsorral, vagy az Óbudai Társaskör tavaszi rendezvényén.

Ezek az alkalmak inspirálják őket, hogy a felső tagozatos kórusban is megállják helyüket, jól érezzék magukat.

 

A kórust Lőrinczné Horváth Marianna vezeti.

 

Andor Ilona Ének-zenei Általános Iskola Kicsinyek Kórusa