Tájékoztató a 2018/2019-es tanévről

Andor Ilona Általános Iskola Mókus iskola

Kedves Szülők,

Iskolánkban a 2018/2019-es tanévben két első osztályt indítunk, mindkettőt emelt szintű ének-zenei képzéssel.

Az általános iskolai oktatás tandíjmentes, intézményünk a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ fenntartásában működik.

A későbbiekben az alapfokú művészeti oktatást térítési díj ellenében tudjuk kínálni, csakúgy, mint bármely más alapfokú művészetoktatási intézmény.

A hozzánk jelentkezők ének képességfelmérésen vesznek részt, melynek célja, hogy feltárja a jelentkező zenei adottságait, amelyek alapot adnak az emelt szintű követelmény teljesítéséhez.

A képességfelmérés részei: ritmika, hallás és önálló éneklés. A gyerekek csoportban, játékos körülmények között egy  általuk választott, óvodában megismert dalt énekelnek el; rövid dallamokat dúdolnak és könnyű ritmusokat tapsolnak vissza.

 A gyermekek teljesítményének elbírálása pontrendszer alapján történik, minden feladatrészre max. 10 pontot kaphat a gyermek (összesen tehát 30 pontot).

A képességfelmérést az ének munkaközösség e feladatra felkért tagjai végzik.

Azonos képesség (pontszámegyenlőség) esetén előnyt élveznek:

    • hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók,
    • azok a jelentkezők, akiknek testvére az intézmény tanulója,
    • a 3. kerületből és az iskola lakókörnyezetéből jelentkezők,
    • akiknek szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő,
    • valamint az intézménybe történő felvételi eljárás során előnyt élveznek a baptista felekezetű családból érkező vagy a Magyarországi Baptista Egyház belső egyházi jogi személyei által fenntartott intézményből érkező tanulók.

További szabad férőhely és a jelentkezők pontszámegyenlősége esetén sorsolás dönt a tanulók felvételéről.

A képességfelmérés időpontja: 2018. március 19-21.

Időpont-egyeztetés az iskola titkárságán telefonon

2018. február 19-től, 8-16 óra között.

Telefon: +36-1-388-8903

 

Jelentkezési lap az 1. osztályba letölthető ITT illetve átvehető a Mókuscsalogató foglalkozásokon.

Ajánlott dalok - énekek képességfelméréshez letölthető ITT.

 

Zeneovi

Nagycsoportos óvodások számára “Zeneovi” foglalkozásokat tartunk, ahol a gyermekek zenei képességeit fejlesztik. Dalokat, egyszerű ritmusokat, népi játékokat, nagymozgásos zenei játékokat, egyszerű dallam- és ritmusvisszhangot tanulnak, megismerkednek a ritmushangszerek használatának alapjaival. Tanítványaink rövid hangszeres „koncertjein” találkozhatnak az ovisok az alapfokú művészetoktatáson választható hangszerekkel.

A foglalkozások időpontja: csütörtök, 17.00-17.30 között.

A foglalkozásokba a bekapcsolódás folyamatos.

 

Mókuscsalogató

Iskolánkban évek óta sikeresen működik a „Mókuscsalogató”. A programsorozat célja, hogy a nagycsoportos óvodásokat játékos foglalkozások keretében megismertessük az iskolában folyó művészetoktatás alapjaival.

Kézműves-, énekes-zenés-, néptánc-, drámafoglalkozásokon vehetnek részt a gyermekek, lehetőségük van megismerkedni a művészeti tagozaton oktatott hangszerekkel egy játékos hangverseny keretében.

Foglalkozások

2018. február 9., 16.30-18.00 óra között

mese-dráma és néptánc foglalkozás

2018. március 2., 16.30-18.00 óra között

hangszeres bemutató, ének- zenés foglalkozás

A Zeneovi és a Mókuscsalogató programokat iskolánk pedagógusai vezetik, így azok a gyermekek, akik iskolánkban kezdik az első osztályt, már ismerős arcokkal találkoznak majd.

 

A szülőknek iskolánk igazgatója, Ribáné Horváth Enikő igazgatói tájékoztatót tart

2018. február 9-én 17.00-tól

 

Nyílt órák a szülőknek:

2018. március 13-án, 8.00-10. 35 között

  

Iskolánk életéről aktuális információkat találnak a honlapunkon:

http://andor-ilona.baptistaoktatas.hu/,

valamint facebook oldalunkon

https://hu-hu.facebook.com/mokusiskola.

 

Szeretettel várjuk Önöket programjainkon, honlapunkon és facebook oldalunkon!