ISKOLAVEZETÉS

hatter

Ribáné Horváth Enikő

helyettes 8.b 

igazgato @andorilonaiskola.hu

 

igazgató

magyar-történelem, magyar nyelv és irodalom szakos mesterpedagógus, tehetségfejlesztő szakértő, intézményfejlesztési szaktanácsadó

 

„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok.” (Kazinczy F.) A jó iskola élményeket és szeretetkapcsolatokat kínál; ébreszti a kíváncsiságot és a kreativitást; közösen alkotott keretrendszerben teret ad az együttműködésnek, a sokszínűségnek és a kezdeményezésnek. Egyszerre növeszt és táplál. Ebben vagyok elhivatott.

hatter

Havasi Marianna

helyettes 5.a 

havasi.mariann@andorilonaiskola.hu

 

alsós igazgatóhelyettes

történelem – orosz szak, közoktatásvezetői szakvizsga

 

Én azt hiszem annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem." (Móricz Zsigmond)

hatter

Juhar Emőke

helyettes 6.a

juhar.emoke@andorilonaiskola.hu

 

felsős igazgatóhelyettes

biológia – technika szak, közoktatásvezetői szakvizsga

 

A gyermekeket motivációval, pozitív beállítódásaik figyelembe vételével szükséges bevonni a tanulásba, kíváncsiságukat kielégíteni, ezzel sikerélményhez jutnak. Fontosnak tartom a pozitív légkör megteremtését, kreativitás fejlesztését, bátorítást, empatikus megértést, jókedvet, szereteten alapuló együttműködést. „Az a gyerek, akinek ébren tartják a kíváncsiságát, nem fog elkallódni.” (Exupery)

hatter

Topa Zoltánné

 

topa.katalin @andorilonaiskola.hu

 

művészeti igazgatóhelyettes

gitár, kamarazene, zenekar

 

„A benned élő lélek-zene, Magadra téged sose hagy.” (Jakab Ibolya Shanti)
Ebben az iskolában gyermekként, zene- és gyermekszerető tanáraimtól nagyon sokat kaptam, megismertették velem a muzsika csodálatos erejét. Elhatároztam, ezt a zenei-eszmei lángot viszem tovább. Növendékeim éljék át az egyéni és az együttmuzsikálás örömét, a közösséghez tartozást. A zenei nevelés, a mindennapos hangszeres játék segíti tanulóimat, hogy más területen is jobban teljesítsenek. Célom, tanulóimat a zene bátorítsa, lelki társukká váljon, ne hagyja soha magára, kísérje őket egész életükön keresztül.

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA

hatter

Batizné Vass Magdolna

napközi 3.b

vass.magdolna @andorilonaiskola.hu

 

tanító, napközi

 

Mindig higgyél magadban. Járj nyitott szemmel a világban, vedd észre a lehetőségeidet, és küzdj, hogy célba érj. Az életedben lesznek nehézségek, de kellő optimizmussal, akarattal le fogod győzni őket."

hatter

Bátki Mihály

6.a

batki.mihaly @andorilonaiskola.hu

 

matematika, számítástechnika

 

Célom a matematika és informatika tantárgy tanításán keresztül a gondolkodás igényének kialakítása, nyugodt, megértő, együttműködő légkör megteremtése, amely hozzásegít a sikeres problémamegoldás érzésének átéléséhez, és olyan ismeretek, eljárások, technikák átadása, amelyek felhasználhatóak a hétköznapi élet kihívásainak megoldásában.

Cravero Edina

8.b

cravero.edina @andorilonaiskola.hu

 

angol nyelv, testnevelés

 

Kell egy csapat. 20 éve tanítok a Mókusban. Testnevelőként és angolórákon, kiránduláson és táborozás közben, farsangi előadást vagy akadályversenyt szervezve ez a kihívás foglalkoztat. Sok olyan pillanatra van szükség, amikor egyszer csak azt érezzük: egy húron pendülünk. Ezt keresem. Ezt szeretem. Ezért dolgozom.

Czenki Melinda

napközi 1.a

czenki.melinda @andorilonaiskola.hu

 

tanító, napközi, technika

 

Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy végigjárja és megtanulja a tudás megszerzésének útját. Minél többféle utat járhat végig a gyermek, annál valószínűbb, hogy megtalálja, milyen területen, hogyan tud a leghatékonyabb lenni."

(Gyarmathy Éva)

Danicska Rita

napközi 3.a

danicska.rita @andorilonaiskola.hu

 

tanító, napközi

 

 

hatter

Doman Zsuzsanna

napközi 2.b

doman.zsuzsanna @andorilonaiskola.hu

 

tanító, napközi, katolikus hitoktatás

 

A gyermekek úgy éreznek ítélnek és cselekednek, miként azt azoknál látják, akiket szeretnek és becsülnek."
(Dr. Wlassics Gyula)

hatter

Gnandtné Szabó Anikó

1.a

gszabo.aniko @andorilonaiskola.hu

 

tanító

 

Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól."
(Carl William Buehner)

Havellant Lászlóné

napközi 2.a

edes.marianna @andorilonaiskola.hu

 

tanító, napközi

 

Gyermekkori álmom vált valóra, amikor 1971-ben a pedagógusi pályára léptem. Kezdetben 3-4. osztályos nebulókkal foglalkoztam. 10 évig igazgatóhelyettesként tevékenykedtem. Ebben az időszakban 5-6. osztályban matematikát oktattam. Ezután 1-2. osztályosokkal szerettettem meg az iskolát. Nyugdíj után is folyamatosan e szép hivatást gyakorlom.

Horváth Zsófia

 

horvath.zsofia @andorilonaiskola.hu

 

néptánc

   
hatter

Huberné Pötörke Zsuzsanna

6.b

huber.zsuzsanna @andorilonaiskola.hu

 

magyar nyelv és irodalom, német nyelv

  Szeretet nélkül lehet fát aprítani,

és szeretet nélkül lehet téglákat formálni,
de szeretet nélkül nem szabad gyermekekkel bánni!"   (Lev Tolsztoj)

hatter

Kohan Éva

5.a

kohan.eva @andorilonaiskola.hu

 

matematika, számítástechnika

 

A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat.
Nem kell tökéletesnek lennie.
A világ sem az."     (Tari Annamária)

hatter

Kovainé Nótári Zsuzsanna

4.a

notari.zsuzsanna @andorilonaiskola.hu

 

tanító

 

Következetesség Odafigyelés Valódiság Alsó-tagozat Igazságosság Nevetés Érzékenység
Nevelés Óvás Természetesség Átadás Racionalitás Igényesség
Zöld-föld Szeretet Udvariasság Zenekedvelés Szabadság Alkalmazkodás

hatter

Kubinyi Éva

4.b

kubinyi.eva @andorilonaiskola.hu

 

tanító, matematika

 

Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc, hiábavaló erőfeszítés, de ilyen sok siker, ennyi ajándék, kellemetlen és kellemes meglepetés éri az embert.
Nincs még egy munka, ahol ilyen nagy hatása lehet egy-egy jó – vagy jókor kimondott – szónak, esetleg egy-egy rosszul vagy rosszkor mondott szónak.
Nincs munka, amely ennyi azonnali sikerrel kecsegtet, és nincs egyetlen munka sem, amelynek a valódi hasznát csak évek, esetleg csak évtizedek múlva láthatjuk."

 

Kulcsár Enikő

 

kulcsar.eniko @andorilonaiskola.hu

 

biológia

 

 

Kunfalvi Melinda

helyettes 8.a 

kunfalvi.melinda @andorilonaiskola.hu

 

ének, karének

 

 

Langer Katalin

2.b

langer.katalin @andorilonaiskola.hu

 

tanító, angol nyelv

  Ha mindenki egy kicsivel többet ad, mint amennyit kap, akkor boldogabb lesz a világ. 
hatter

dr. Laudonné Detári Éva

2.a

laudon.eva @andorilonaiskola.hu

 

tanító, rajz

 

Számomra a tanítás hivatás, amit csak odaadással, türelemmel, szeretettel lehet végezni.
Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba!" (Németh László)

hatter

Magyar Nikoletta

3.b

magyar.nikoletta @andorilonaiskola.hu

 

tanító

 

Már gyermekkoromban tudtam, hogy pedagógus leszek. 2002-ben végeztem Szekszárdon, a tanítóképző főiskolán. A „Mókus” 2010-től része az életemnek. A munkám a hivatásom, amit szívvel-lélekkel végzek. Nagyon fontosnak tartom a személyes példamutatást. Kreatív, lelkes, sokoldalú, együttműködő, optimista, új dolgokra nyitott, türelmes személyiségnek tartom magam. A kismókusok” életét számtalan élménnyel igyekszem gazdagítani: rajzpályázatokkal, tánctanulással, meseolvasással, kézműves foglalkozásokkal, közös játékokkal, sportfoglalkozásokkal. Célom, hogy a gyermekek számára minél tartalmasabbá, színesebbé, élvezetesebbé tegyem az együtt töltött időt.

hatter

Makovinyi Tibor

 

makovinyi.tibor @andorilonaiskola.hu

 

néptánc

 

A tánc nem csak szórakozás. Annál jóval több. A kultúránk és a művészetek egyik alapköve. Nekem feladatom a fiataloknak megmutatni és átadni azokat az értékeket, amiket hordoz magában. Jelen van mindennapi életünkben. Ösztönösen és tudatosan. Hatalmas összetartó ereje meghatározza az emberek egymáshoz való viszonyát. Benne minden igen vagy nem, fehér vagy fekete. Egy univerzális nyelv, melyet mindenhol megértenek. Ezekkel az értékekkel szeretném megismertetni az összes növendékem, és minden embert.

Mészáros Emese

napközi 1.b 

meszaros.emese @andorilonaiskola.hu

 

tanító, napközi, rajz-és vizuális kultúra

  „A játék jutalmát, örömét maga gerjeszti, nem kell hozzá „eredmény", jutalom."

(Vekerdy Tamás)

Olaszy Tamásné Ildikó

helyettes 5.b 

olaszyne.ildiko @andorilonaiskola.hu

 

magyar nyelv és irodalom

 

 

Phersy Katalin

napközi 4.b 

phersy.katalin @andorilonaiskola.hu

 

tanító, napközi, pedagógiai asszisztens

   
hatter

Pilinszki-Nagy Katalin

7.b

pilinszki.katalin @andorilonaiskola.hu

 

fizika – kémia szak, életvitel és kézművesség pedagógus szakvizsga

 

A gyermek számára éltető erő, ha szerető elfogadással, türelmes megértéssel, hozzáértő támogatással segítjük, hogy megtalálja azt a kincset, ami benne rejlik.

hatter

Racsmány Szilvia

1.b

racsmany.szilvia @andorilonaiskola.hu

 

tanító

 

„Csak a jó minőségű tanár lehet mesterré, csak az a tanár, aki maga is élvezi, amit csinál, akinek a számára a tanítás, az együttlét a gyerekekkel, a világra való rácsodálkozás élmény és öröm. Aki nem a biztos, egyetlen válaszokat tudja, hanem akit a bizonytalan sokféleség csábít állandó továbbkutatásra." 
(Vekerdy Tamás) 

hatter

Rajkainé Magyar Katalin

 

r.magyarkatalin @andorilonaiskola.hu

 

ének, karének, szolfézs előkészítő

 

Első és második osztályban tanítom az éneket. Célom az éneklés megszerettetése, az, hogy az éneklés örömforrássá váljon. A gyerekek minél hamarabb érezzék meg: együtt muzsikálni jó. Hiszek a zene személyiségformáló erejében, és tudom, hogy a zenei neveléssel értékeket közvetítünk a gyerekek számára. A kóruséneklést igyekszem élménnyé és örömforrássá tenni mindenki számára.

Stark Gábor

 

stark.gabor @andorilonaiskola.hu

 

rajz

  „A szépség mindenütt ott van. Nem rajta múlik, hogy nem tudjuk meglátni.” (Auguste Rodin) 
hatter

Szilágyi Zoltán Attila

 

szilagyi.zoltan @andorilonaiskola.hu

 

angol nyelv

 

2018 szeptemberétől 25 éves angoloktatási tapasztalattal a hátam mögött segítem az iskola munkáját. A tanítás során számomra a szakmaiság, a türelem és az empátia fontos alkotóelemek.

hatter

Szombathy András

7.a

szombathyandras @andorilonaiskola.hu

 

testnevelés

 

A Mókusban eltöltött éveknek köszönhetően úgy gondolom - és ebben hétről-hétre megerősítést kapok -, jól választottam pályát. Ennek megfelelően munkámat igyekszem lelkiismeretesen, a lehető legnagyobb lendülettel, kreativitással és olykor némi humorral végezni. Pedagógiám célját - John Ruskin után szabadon - a következőképpen tudom megfogalmazni Az igazi nevelés célja nem csupán annyi, hogy az emberek helyesen cselekedjenek, hanem hogy ebben örömüket is leljék. Az eszközömet pedig Szent-Györgyi Albert szavaival szeretném meghatározni: „A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze."

Szűcs Boglárka

 

boglarka.szucs @andorilonaiskola.hu

 

földrajz

 

„Azt hiszem, akkor lesz egy hegycsúcson igazán szép a kilátás, hogyha gyalog megyünk oda fel, megizzadunk, verejtékezünk és elfáradunk.”  (Böjte Csaba)

 
hatter

Tornyay Magdolna

8.a 

tornyay.magdolna @andorilonaiskola.hu

 

magyar nyelv és irodalom, történelem, honismeret

 

„Fakó minden teória, s a lét aranyló fája zöld."
(Goethe)

hatter

Tóth Mária

3.a

toth.maria @andorilonaiskola.hu

 

tanító

 

Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogyan érezték magukat szavaidtól." (Carl William Buehner)

hatter

Végh Natalja

helyettes 6.b 

vegh.natalja @andorilonaiskola.hu

 

angol nyelv

   

Zelenáné Báródi Gabriella

5.b

barodi.gabriella @andorilonaiskola.hu

 

ének, karének

 

 

hatter

Zólyomi Katalin

helyettes 7.a 

zolyomi.katalin @andorilonaiskola.hu

 

magyar nyelv és irodalom, erkölcstan

 

 ...jó szóval oktasd, játszani is engedd
szép, komoly fiadat!" (József Attila)