ISKOLAVEZETÉS

hatter

Ribáné Horváth Enikő

 

igazgato @andorilonaiskola.hu

 

igazgató

magyar-történelem, magyar nyelv és irodalom szakos mesterpedagógus, tehetségfejlesztő szakértő, intézményfejlesztési szaktanácsadó

 

„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok.” (Kazinczy F.) A jó iskola élményeket és szeretetkapcsolatokat kínál; ébreszti a kíváncsiságot és a kreativitást; közösen alkotott keretrendszerben teret ad az együttműködésnek, a sokszínűségnek és a kezdeményezésnek. Egyszerre növeszt és táplál. Ebben vagyok elhivatott.

hatter

Havasi Marianna

helyettes 6.a 

havasi.mariann@andorilonaiskola.hu

 

alsós igazgatóhelyettes

történelem – orosz szak, közoktatásvezetői szakvizsga

 

Én azt hiszem annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem." (Móricz Zsigmond)

hatter

Juhar Emőke

helyettes 7.a

juhar.emoke@andorilonaiskola.hu

 

felsős igazgatóhelyettes

biológia – technika szak, közoktatásvezetői szakvizsga

 

A gyermekeket motivációval, pozitív beállítódásaik figyelembe vételével szükséges bevonni a tanulásba, kíváncsiságukat kielégíteni, ezzel sikerélményhez jutnak. Fontosnak tartom a pozitív légkör megteremtését, kreativitás fejlesztését, bátorítást, empatikus megértést, jókedvet, szereteten alapuló együttműködést. „Az a gyerek, akinek ébren tartják a kíváncsiságát, nem fog elkallódni.” (Exupery)

hatter

Topa Zoltánné

 

topa.katalin @andorilonaiskola.hu

 

művészeti igazgatóhelyettes

gitár, kamarazene, zenekar

 

„A benned élő lélek-zene, Magadra téged sose hagy.” (Jakab Ibolya Shanti)
Ebben az iskolában gyermekként, zene- és gyermekszerető tanáraimtól nagyon sokat kaptam, megismertették velem a muzsika csodálatos erejét. Elhatároztam, ezt a zenei-eszmei lángot viszem tovább. Növendékeim éljék át az egyéni és az együttmuzsikálás örömét, a közösséghez tartozást. A zenei nevelés, a mindennapos hangszeres játék segíti tanulóimat, hogy más területen is jobban teljesítsenek. Célom, tanulóimat a zene bátorítsa, lelki társukká váljon, ne hagyja soha magára, kísérje őket egész életükön keresztül.

 


ÁLTALÁNOS ISKOLA


Alföldi Zsófia

4.b napközi

alfoldy.zsofia @andorilonaiskola.hu

 

 tanító, napközi

   
hatter

Bátki Mihály

7.a

batki.mihaly @andorilonaiskola.hu

 

matematika, számítástechnika

 

Célom a matematika és informatika tantárgy tanításán keresztül a gondolkodás igényének kialakítása, nyugodt, megértő, együttműködő légkör megteremtése, amely hozzásegít a sikeres problémamegoldás érzésének átéléséhez, és olyan ismeretek, eljárások, technikák átadása, amelyek felhasználhatóak a hétköznapi élet kihívásainak megoldásában.

hatter

Bodó Laura

 

bodo.laura @andorilonaiskola.hu

 

angol nyelv

 

Az oktatás nem arról szól, hogy megtöltünk egy csöbröt, hanem hogy meggyújtunk egy tüzet."
(William Butler Yeats)

hatter

Cravero Edina

5.b

cravero.edina @andorilonaiskola.hu

 

angol nyelv, testnevelés

 

Kell egy csapat. 20 éve tanítok a Mókusban. Testnevelőként és angolórákon, kiránduláson és táborozás közben, farsangi előadást vagy akadályversenyt szervezve ez a kihívás foglalkoztat. Sok olyan pillanatra van szükség, amikor egyszer csak azt érezzük: egy húron pendülünk. Ezt keresem. Ezt szeretem. Ezért dolgozom.

Czenki Melinda

napközi 3.a

czenki.melinda @andorilonaiskola.hu

 

tanító, napközi, technika

 

Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy végigjárja és megtanulja a tudás megszerzésének útját. Minél többféle utat járhat végig a gyermek, annál valószínűbb, hogy megtalálja, milyen területen, hogyan tud a leghatékonyabb lenni."

(Gyarmathy Éva)

Danicska Rita

napközi 4.a

danicska.rita @andorilonaiskola.hu

 

tanító, napközi

 

Az egész élet olyan, mint a növény, amely nemcsak azt foglalja magában, amit a szemnek tár oda, hanem rejtett mélységeiben még egy jövő állapotot is hordoz. Aki előtt növény van, mely először levelet hord, nagyon jól tudja, hogy egy idő után a levelet hordó száron virágok és termés lesznek. És a növény rejtekén már most megvannak a csírák ehhez a virágzáshoz és terméshez. Azonban hogyan mondhatná meg bárki is, milyenek lesznek ezek a szervek, aki csak azt akarná kutatni a növényben, amit az jelenleg tár szeme elé. Az képes csak rá, aki a növény lényegével megismerkedett."  (Rudolf Steiner)

hatter

Doman Zsuzsanna

napközi 3.b

doman.zsuzsanna @andorilonaiskola.hu

 

tanító, napközi, katolikus hitoktatás

 

A gyermekek úgy éreznek ítélnek és cselekednek, miként azt azoknál látják, akiket szeretnek és becsülnek."
(Dr. Wlassics Gyula)

hatter

Gnandtné Szabó Anikó

2.a

gszabo.aniko @andorilonaiskola.hu

 

tanító

 

Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól."
(Carl William Buehner)

hatter

Havellant Lászlóné

napközi 1.a

edes.marianna @andorilonaiskola.hu

 

tanító, napközi

 

Gyermekkori álmom vált valóra, amikor 1971-ben a pedagógusi pályára léptem. Kezdetben 3-4. osztályos nebulókkal foglalkoztam. 10 évig igazgatóhelyettesként tevékenykedtem. Ebben az időszakban 5-6. osztályban matematikát oktattam. Ezután 1-2. osztályosokkal szerettettem meg az iskolát. Nyugdíj után is folyamatosan e szép hivatást gyakorlom.

Horváth Zsófia

 

horvath.zsofia @andorilonaiskola.hu

 

néptánc

   
hatter

Huberné Pötörke Zsuzsanna

7.b

huber.zsuzsanna @andorilonaiskola.hu

 

magyar nyelv és irodalom, német nyelv

  Szeretet nélkül lehet fát aprítani,

és szeretet nélkül lehet téglákat formálni,
de szeretet nélkül nem szabad gyermekekkel bánni!"   (Lev Tolsztoj)

hatter

Kohan Éva

6.a

kohan.eva @andorilonaiskola.hu

 

matematika, számítástechnika

 

A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat.
Nem kell tökéletesnek lennie.
A világ sem az."     (Tari Annamária)

hatter

Kubinyi Éva

1.b

kubinyi.eva @andorilonaiskola.hu

 

tanító, matematika

 

Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc, hiábavaló erőfeszítés, de ilyen sok siker, ennyi ajándék, kellemetlen és kellemes meglepetés éri az embert.
Nincs még egy munka, ahol ilyen nagy hatása lehet egy-egy jó – vagy jókor kimondott – szónak, esetleg egy-egy rosszul vagy rosszkor mondott szónak.
Nincs munka, amely ennyi azonnali sikerrel kecsegtet, és nincs egyetlen munka sem, amelynek a valódi hasznát csak évek, esetleg csak évtizedek múlva láthatjuk."

hatter

Kulcsár Enikő

 

kulcsar.eniko @andorilonaiskola.hu

 

biológia, földrajz, természetismeret

 

Az iskola arra való, hogy megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeret. 

hatter

Kunfalvi Melinda

helyettes 5.a 

kunfalvi.melinda @andorilonaiskola.hu

 

ének, karének

 

„Utóvégre lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi, akik azon fáradozunk, hogy minden gyermek kezébe kapja a jó zene kulcsát, s vele a rossz zene elleni talizmánt, azt akarjuk, ne úgy járja végig útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos kerteken.”
( Kodály Zoltán)

Langer Katalin

3.b

langer.katalin @andorilonaiskola.hu

 

tanító, angol nyelv

  Ha mindenki egy kicsivel többet ad, mint amennyit kap, akkor boldogabb lesz a világ. 
hatter

dr. Laudonné Detári Éva

1.a

laudon.eva @andorilonaiskola.hu

 

tanító, rajz

 

Számomra a tanítás hivatás, amit csak odaadással, türelemmel, szeretettel lehet végezni.
Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba!" (Németh László)

hatter

Magyar Nikoletta

4.b

magyar.nikoletta @andorilonaiskola.hu

 

tanító

 

Már gyermekkoromban tudtam, hogy pedagógus leszek. 2002-ben végeztem Szekszárdon, a tanítóképző főiskolán. A „Mókus” 2010-től része az életemnek. A munkám a hivatásom, amit szívvel-lélekkel végzek. Nagyon fontosnak tartom a személyes példamutatást. Kreatív, lelkes, sokoldalú, együttműködő, optimista, új dolgokra nyitott, türelmes személyiségnek tartom magam. A kismókusok” életét számtalan élménnyel igyekszem gazdagítani: rajzpályázatokkal, tánctanulással, meseolvasással, kézműves foglalkozásokkal, közös játékokkal, sportfoglalkozásokkal. Célom, hogy a gyermekek számára minél tartalmasabbá, színesebbé, élvezetesebbé tegyem az együtt töltött időt.

hatter

Makovinyi Tibor

 

makovinyi.tibor @andorilonaiskola.hu

 

néptánc

 

A tánc nem csak szórakozás. Annál jóval több. A kultúránk és a művészetek egyik alapköve. Nekem feladatom a fiataloknak megmutatni és átadni azokat az értékeket, amiket hordoz magában. Jelen van mindennapi életünkben. Ösztönösen és tudatosan. Hatalmas összetartó ereje meghatározza az emberek egymáshoz való viszonyát. Benne minden igen vagy nem, fehér vagy fekete. Egy univerzális nyelv, melyet mindenhol megértenek. Ezekkel az értékekkel szeretném megismertetni az összes növendékem, és minden embert.

hatter

Matafán Ibolya

 

matafan.ibolya @andorilonaiskola.hu

 

magyar nyelv és irodalom

 

Az irodalom nyelvművészet. Gyerekeink pedig abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy beszélnek és olvasnak ezen a szép magyar nyelven, ami az alapanyaga. Az olvasónak pedig „per definitionem mindig igaza van, még akkor is, amikor nincs igaza." (Esterházy Péter)

hatter

Mészáros Emese

napközi 2.b 

meszaros.emese @andorilonaiskola.hu

 

tanító, napközi, rajz-és vizuális kultúra

  „A játék jutalmát, örömét maga gerjeszti, nem kell hozzá „eredmény", jutalom."

(Vekerdy Tamás)

hatter

Pilinszki-Nagy Katalin

8.b

pilinszki.katalin @andorilonaiskola.hu

 

fizika – kémia szak, életvitel és kézművesség pedagógus szakvizsga

 

A gyermek számára éltető erő, ha szerető elfogadással, türelmes megértéssel, hozzáértő támogatással segítjük, hogy megtalálja azt a kincset, ami benne rejlik.

hatter

Racsmány Szilvia

2.b

racsmany.szilvia @andorilonaiskola.hu

 

tanító

 

„Csak a jó minőségű tanár lehet mesterré, csak az a tanár, aki maga is élvezi, amit csinál, akinek a számára a tanítás, az együttlét a gyerekekkel, a világra való rácsodálkozás élmény és öröm. Aki nem a biztos, egyetlen válaszokat tudja, hanem akit a bizonytalan sokféleség csábít állandó továbbkutatásra." 
(Vekerdy Tamás) 

hatter

Rajkainé Magyar Katalin

 

r.magyarkatalin @andorilonaiskola.hu

 

ének, karének, szolfézs előkészítő

 

Első és második osztályban tanítom az éneket. Célom az éneklés megszerettetése, az, hogy az éneklés örömforrássá váljon. A gyerekek minél hamarabb érezzék meg: együtt muzsikálni jó. Hiszek a zene személyiségformáló erejében, és tudom, hogy a zenei neveléssel értékeket közvetítünk a gyerekek számára. A kóruséneklést igyekszem élménnyé és örömforrássá tenni mindenki számára.

Stark Gábor

 

stark.gabor @andorilonaiskola.hu

 

rajz

  „A szépség mindenütt ott van. Nem rajta múlik, hogy nem tudjuk meglátni.” (Auguste Rodin) 
hatter

Szombathy András

8.a

szombathyandras @andorilonaiskola.hu

 

testnevelés

 

A Mókusban eltöltött éveknek köszönhetően úgy gondolom - és ebben hétről-hétre megerősítést kapok -, jól választottam pályát. Ennek megfelelően munkámat igyekszem lelkiismeretesen, a lehető legnagyobb lendülettel, kreativitással és olykor némi humorral végezni. Pedagógiám célját - John Ruskin után szabadon - a következőképpen tudom megfogalmazni Az igazi nevelés célja nem csupán annyi, hogy az emberek helyesen cselekedjenek, hanem hogy ebben örömüket is leljék. Az eszközömet pedig Szent-Györgyi Albert szavaival szeretném meghatározni: „A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze."

hatter

Tircs Anna

napközi 1.a 

tircs.anna @andorilonaiskola.hu

 

tanító, napközi

   
hatter

Tornyay Magdolna

8.a 

tornyay.magdolna @andorilonaiskola.hu

 

magyar nyelv és irodalom, történelem, honismeret

 

„Fakó minden teória, s a lét aranyló fája zöld."
(Goethe)

hatter

Tóth Mária

4.a

toth.maria @andorilonaiskola.hu

 

tanító

 

Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogyan érezték magukat szavaidtól." (Carl William Buehner)

Vargáné Wágner Margit

napközi 3.a

vargane.margit @andorilonaiskola.hu

 

tanító

 

 

hatter

Végh Natalja

helyettes 7.b 

vegh.natalja @andorilonaiskola.hu

 

angol nyelv

  A Föld jövője itt ül ma az osztályomban."
hatter

Zelenáné Báródi Gabriella

6.b

barodi.gabriella @andorilonaiskola.hu

 

ének, karének

 

Kisgyermekkorom óta zenetanár szerettem volna lenni. Édesanyám első példaképem.
Az Andor Ilona iskola közel száz éves zenei élete Magyarország számára példaértékű. Nagy öröm ilyen előzmények után részese lenni és részt venni a zene iránt fogékony és tehetséges gyermekek minél játékosabb, élményt adó zenetanításában a Kodály koncepció tükrében.

Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza." (Kodály Zoltán)

Emberi érték a tehetség, ami majdnem mindenkiben megtalálható, csak sokáig kell faragni a követ, hogy végül megcsillanjon a drágakő." (Dr. Czeizel Endre)