Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Bemutatkozunk

iskola

„Igazán kreatív emberek azok lesznek, akiknek gazdag az érzelemviláguk. Ennek gazdagítása pedig nagyjából a középiskolás kor végéig tart, és nagyon fontos része a művészeti nevelés.”  „A művészeti élmények révén tárjuk szélesre a fiatalokban a befogadás folyosóját az agy és a külvilág között, hiszen ugyanezen a folyosón közlekedik az alkotóképesség is […]. Nemcsak kreativitásuk nő, hanem emberségesebb emberekké válhatnak a pénz, az önzés és az érdekkapcsolatok világában.”    /Freund Tamás/

 

Az általános iskolai oktatás és az alapfokú művészeti képzés egy intézményben folyik Óbudán a III. kerületben, a Flórián tértől pár percre, a Mókus utcában. Az iskola több mint 100 éves múltra tekint vissza, s mintegy fél évszázada van ének-zene tagozatos oktatás ebben az óbudai intézményben.
Intézményünk nyolc évfolyamos általános iskola, évfolyamonként két osztállyal, amelyekben emelt óraszámban, heti 4-5 órában énekelnek a gyermekek. Tanulói létszámunk 400 fő körül mozog.

Diákjainknak az alapfokú művészeti oktatást térítési díj ellenében tudjuk kínálni, csakúgy, mint bármely más alapfokú művészetoktatási intézmény.

Az iskolában magas szintű a közismereti tárgyak oktatása. E mellett fontosnak tartjuk közvetlen környezetünk, Óbuda és a III. kerület megismerését. A tanulók korszerű természettudományos ismeretekre tesznek szert, mely megalapozza műveltségüket, formálja világképüket. A magyar nyelv és irodalom, a történelem és a zenei anyanyelv elsajátítása közben formálódik nemzettudatuk, elmélyül hazaszeretetük.

Dokumentumainkban meghatározott céljainkat, feladatainkat szakmailag felkészült, elkötelezett pedagógusok valósítják meg. Alapelvünk az oktató-nevelő munkánk során, hogy diákjaink szívesen járjanak iskolába, olyan hasznos tudást szerezzenek a tanítási órákon és a tanítási órákon kívüli tevékenységeik során, melyek segíthetik őket a mindennapjaikban és továbbtanulásuk során.

Az idegen nyelv tanítása (angol és német) csak az anyanyelvi ismeretek (írás, olvasás, nyelvtan, helyesírás) megfelelő szintű elsajátítása után a 4. évfolyamon kezdődik.

Elsőtől hatodik osztályig heti egy órában néptáncoktatás folyik.

A színes, sokoldalú iskolai élet, a tanulás, a munka, a játék fejleszti a gyermekek önismeretét, együttműködési képességüket, egész egyéniségüket. A teljes személyiség kibontakoztatásának elengedhetetlen feltétele a művészetek megismerése, s nem utolsósorban a sportolás. Mindezek művelésére lehetőséget nyújt az intézmény.

A hátrányos helyzetű, tanulási nehézséggel küzdő tanulókkal külön foglalkoznak az iskola tanárai korrepetálás, felzárkóztatás keretében, ahol pedagógusaik irányításával a tanulók elsajátíthatják a helyes tanulás-módszertani elemeket, tanulási morált.  A tanulók felzárkózását fejlesztőpedagógus segíti. Iskolánkban biztosított a logopédiai ellátás is.

A tehetséggondozás szervezeti formái a szakkörök, versenyekre való felkészítés, melyek eredményeként az iskola növendékei a III. kerületi és budapesti tantárgyi és kulturális vetélkedőkön minden évben kimagasló eredményeket érnek el. Intézményünk Tehetségpont, a tehetséggondozásban iskolapszichológusunk is közreműködik.

Ennek az iskolatípusnak nagy előnye, hogy a gyerekek anélkül, hogy kilépnének az iskolából, az alapfokú művészeti oktatás keretein belül délután fakultatív jelleggel vesznek részt a hangszeres órákon a hozzá kapcsolódó szolfézsoktatással együtt, és a művészetek egyéb ágait is művelhetik. A művészeti tagozaton jelenleg működő tanszakok: a zenei oktatás: akkordikus; billentyűs; fúvós; ütőhangszeres; vonós; zeneismereti tanszak; valamint a képzőművészet alapjai tanszak, néptánc tanszak.

Fontos számunkra iskolai hagyományaink fenntartása és ápolása:

  • az általános iskolában: ünnepélyek, megemlékezések (hivatalos alkalmakon kívül iskolánk profiljához kapcsolódva: Andor Ilona emléknap, Zene világnapja), akadályverseny, őszi túra, nyílt órák, Luca napi vásár, farsang, iskolanap, év végén minden diákunk részvételével iskolai gálahangverseny, erdei iskola, helytörténeti vetélkedők, osztálykirándulások, nyáron túrák és táborok (sí, vízi, kerékpáros, kézműves, művészeti, természetbúvár, lovas, napközis), szülőkkel és családtagokkal szervezett programok
  • nagycsoportos óvodásoknak Mókuscsalogató és Zeneovi foglalkozások
  • ÖKO programok: kertészkedés, parkgondozás, szelektív hulladékgyűjtés, természetjárás
  • a művészeti oktatásban: tanszaki, B tagozatos, tanári hangversenyek, hangszer-és táncbemutatók, képző és iparművészeti tanszakok kiállításai.

Iskolai alapítványunk, az Andor Ilona Iskolafejlesztő Alapítvány, célja diákjaink tehetségének feltárása és fejlesztése, tevékenységük támogatása.

 

Diákok véleménye az iskoláról

Miért jó „Mókusosnak” lenni?:

„Sok jó program van és táborok”

„Jó a zeneoktatás”

„Jó a hangulat”

„… hogy a Mókus ÖKO-suli „

„Jók a tanárok”

„Mert lehet hangszeren tanulni itt, nem kell máshova menni”

„Jók az osztályközösségek”

 

Szülők véleménye az iskoláról

„A kisfiam még csak elsős, de az énekóráknak köszönhetően tudása látványosan fejlődik. Sokat énekel, ritmusra dobol, sőt táncol is!  Egyik nap mesélte, kedvenc tanára az osztályfőnöke. Ennél nem is kell szerintem nagyobb elismerés!”

„Az iskola erőssége a zene, ami nagyon fontos számunkra is. Férjem is és jómagam is tanultunk zenét, jártunk énekkarra, ami egy teljesen más dimenzióba repíti az embert. Lányom osztályában nagyon jó a közösség. A tanító nénik kiegészítik egymást, fiatalosak, lelkesek. Az énektanár a gyermekek szívén keresztül viszi az anyagot, a zene szeretetét a gyermekek felé... Lányom hegedűre jár, igaz még csak pár hónapja, de lelkesen gyakorol, készül, én pedig dicsérem, buzdítom, hogy csak így tovább, és a siker nem marad el. Ebben a hegedűtanárnak is nagy szerepe van, mert türelmes, kedves és szerény. Remélem pár év múlva a kisfiam is helyet kap ebben az intézményben”

„Az iskola szervezett Mókuscsalogató foglalkozásokat havi rendszerességgel, hogy a leendő elsősök és szüleik ismerkedjenek az iskolával, a pedagógusokkal. Emellett az óvodába hetente egy alkalommal járt át pedagógus zeneovizni, ahol a gyermekeink megismerkedhettek a zenével. … Néptánc tanszakra jár másodikos kora óta, a kamaszkor kicsit visszaveti a lelkesedését, de mindkét pedagógustól rengeteget tanult az elmúlt 4 évben.  … Tetszett a Mókuscsalogatók alkalmával tapasztalt közvetlenség, kommunikáció. … Gyermekközpontú a nevelési munka az iskolában. Van lehetősége a gyereknek kipróbálnia magát, miben tehetséges. Ha bármely tárgyból fejlesztésre szorul, nem sikerül az adott anyagot elsajátítani nyugodtan fordulhat az adott pedagógushoz, hogy korrepetálja….”  

„Azért szeretem a Mókust, mert a gyerekeim minden nap vidáman mennek iskolába és vidáman jönnek haza, mivel szeretnek iskolába járni, mert jó a légkör, jó a hangulat és mert a zene, az éneklés meghatározza a mindennapjaikat. Azért is szeretem a Mókust, mert a gyerekeim igazán gyerekek maradhatnak még egy kicsit”

„Remek iskola, színvonalas oktatás, jól működik a tehetséggondozás!”

„Régi diákok, mostani szülők hívták fel a figyelmünket a sulira. Elsődlegesen olyan sulit kerestünk, ami tetszik gyermekünknek és ahol olyan tanítónővel találkozik, akit megkedvel. … Olyan iskolát kerestünk, ahol a Kodály-módszert használják, nincs idegen nyelv elsőtől, van zöld udvara és sportolásra, mozgásra ösztönzik a tanulókat.

Erősségek: kevés osztály és ezért szinte mindenki ismer mindenkit, közösségi érzés, összetartozás fontossága (farsang, ökomókus, sulipóló, kórusok, néptánc) éneklés örömére nevelés, helyben néptánc- és hangszertanulási lehetőség, nagy és zöld udvar, közös futóversenyek, sportnavigátor, kézműves péntekek, aktív SZMK, …”

„A Mókus egy kis sziget rohanó világunkban. Egy énekszótól, nevetéstől-muzsikától hangos kicsi térség. Itt még mindenki ismer mindenkit: gyerek-szülő-tanár és mindenki beszélget mindenkivel. Itt a tudás átadása mellett fontos szerep jut a társas kapcsolatoknak, az együtt éneklés, táncolás, zenélés, sportolás örömének. A versenyképes tudás megszerzése mosolygósan, jókedvvel, egy körülvevő, támogató közegben történik remek pedagógusok segítségével.”

„Mi a művészeti plusz oktatás miatt választottuk.”

Békás bácsi: „Egy alkalommal volt szerencsém találkozni az iskola tanulóival Farmoson egy békamentés keretében. A programon résztvevő gyerekek magatartása, érdeklődése, a természet és a minket körülvevő élőlények iránti tisztelete példaértékű volt. Nagy hatással volt rám ez az élmény. Jó tudni, hogy vannak ilyen iskolák ahol a pedagógusok ilyen szemléletet adnak át a gyerekeknek. Bizony a természet szeretete és megismerése közelebb vihet bennünket a világ nagy kérdéseinek megértéséhez és Isten megismeréséhez”.

 

 Az ének-zenei általános iskolai oktatásról Kodály Zoltán így vall:

"Ez az első iskola, amely szervesen beépíti a zenét az általános emberi műveltségbe. Itt tanítják arra a tanulókat, hogy aki zenével indul az életbe, az evvel bearanyozza minden későbbi tevékenységét. Ezekben az iskolákban minden tárgyból jobban haladnak. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak."