Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Mókusokat várunk

Kedves Szülő, a Mókus iskola egy kis sziget, rohanó világunkban.

Zene az kell, hogy a gyermeke jobban tanuljon és részese legyen egy közösségnek.

 

A zenetanulás már a legkisebb kortól kezdve pozitívan hat az agy fejlődésére, a kutatások szerint segít a nyelvtanulásban, olvasásban, matematikában. A zene és a zeneoktatás felgyorsítja a gyermekek agyának fejlődését olyan területeken, mint a beszédészlelés és a hangérzékelés.

A zenei nevelés célja, hogy részt vegyen a személyiség formálásban. A zene hatása olyan emberformáló erő, amely kihat az egész személyiségre. A zene felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségből kigyógyít. Koncentrál, testi és lelki diszpozíciót javít, munkára kedvet csinál, alkalmasabbá tesz, figyelemre, fegyelemre szoktat. Fejleszti a közösségi érzést. A zenetanulás sokkal több képességet foglalkoztat, mint bármelyik más tantárgy. Javítja a tanulmányi eredményt, az emberekhez való viszonyulást. A zenei tehetség fejlődésével szorosan összefügg a szellemi képességek fejlődése.

Az óvodából az iskolába lépés jelentős változást hoz a gyermek életviszonyaiban, életmódjában. Az iskola válik fő tevékenységi területévé, fő tevékenységi formája a tanulás lesz. A zenei, illetve általánosságban a művészeti tevékenység képességfejlesztő és személyiségformáló ereje egyértelmű. A dalos játékok lehetőséget adnak a zenei élménnyel párhuzamosan a megfelelő észlelési és mozgásos tevékenységre, a társas élményekre, érzelmi biztonságra. A gyerekek a tanulás iránt is motiváltabbá válnak.

A kedves Szülőket arra bíztatjuk, hogy írassák be zeneiskolába is gyermeküket. Magyarországon talán a legfontosabb a kodályi vívmányok közül a zeneiskolai hálózat, amely köznevelési intézményként széles körben teszi elérhetővé a hangszertanulást.

Iskolánkban az oktatás és az alapfokú művészeti képzés egy intézményben működik. A gyerekek anélkül, hogy kilépnének az iskolából, az alapfokú művészeti oktatás keretein belül délután hangszeres, szolfézs, kamarazene, zenekari órákon vesznek részt, kézműves foglalkozásra és néptáncra járhatnak. Minden nap vidáman jönnek iskolába, és vidáman mennek haza, szeretnek idejárni, mert jó a légkör, jó a hangulat. A zene, az éneklés meghatározza mindennapjaikat.

Kodály Zoltán szavai a mai napig aktuálisak: Ezekben az iskolákban minden tárgyból jobban haladnak. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak.”

 

 

GALÉRIA