Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Zeneirodalom, kamarazene, zenekar

Kötelezően választható tantárgyak

 

Zeneirodalom

A zeneirodalom tanításának a célja, hogy a zene iránt érdeklődő, művelt embereket neveljen, akik zenei tanulmányaik során képessé válnak a további önművelésre, valamint a zene aktív művelésére. Szakirányú feladata, az egyes zenetörténeti stíluskorszakok mestereinek, műfajainak, alkotásainak részletesebb megismertetése, elemzése, széles körű kitekintéssel az adott kor főbb tendenciáira, stílusjegyeire, társművészeteire, mestereire, alkotásaira. Tegye nyitottá és érdeklődővé a tanulót minden újdonság iránt, a kortárs zenében és a társművészetekben.

Kamarazene (2 fő feletti), Zenekar (9 fő feletti)

Az együttmuzsikálás lehetőséget ad a zene aktív művelésére és a kamarazene-zenekar-irodalom megismerésére. A közösségi együttmuzsikálás érzékeny, önálló zenei elgondolással bíró, alkotó muzsikusokat képez, a nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség fejlődik, ami hozzájárul a tanulók személyiségének, egyéniségének formálásához.

Növeli, a tanulók egymás iránti felelősségérzetét, a társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet, a szorongó tanulók gátlásainak feloldását.

Kamarazenére vagy zenekarba járó alapfokú vagy továbbképző évfolyamos tanulók, az egyéni foglalkozásokon elsajátított tudás felhasználásával, érzelmileg gazdag, harmonikus személyiséggé válnak.

GALÉRIA