Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Különös közzétételi lista

Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó

legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele.

A 229/2012. (VIII.28.) 10. 23.§ Kormányrendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról kötelezi az intézményeket az

ún. különös közzétételi lista megjelentetésére.

 

Felvételi lehetőségről szóló tájékoztatás (felvétel, átvétel helyi szabályai)

 

Beiratkozásra meghatározott idő

 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

 

Térítési díjak, jogcímük, mértékük, kedvezmények, feltételeik

 

Az intézmény munkájával összefüggő értékelések

 

Az intézmény nyitva tartásának a rendje

 

Tanév rendje - éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

 

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés

 

Alapdokumentumok:

SZMSZ,

Házirend,

Pedagógiai program

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

A nevelő-oktató munkát segítők száma, végzettsége, szakképzettsége

 

Az intézmény évfolyamismétlési mutatói

 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

 

A hétvégi házi feladatok és a dolgozatok szabályai

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, tanulmányok alatti tervezett vizsgák ideje

 

Az iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma

 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

 

Idegen nyelvi mérések eredményei

 

Továbbtanulás

 

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma

 

Művészeti áganként csoportok száma és a csoportok tanulói létszáma

 

Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel

 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények

 

Tanév rendje - Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai