Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Fejlesztés

Kedves Szülők!

Iskolánkban a beilleszkedései, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekeket fejlesztő foglalkozáson segítjük. A fejlesztések megkezdéséhez a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői vizsgálata szükséges.

Néhány tudnivaló a szakértői vizsgálatról

 A vizsgálat irányulhat a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítására vagy kizárására, amennyiben ilyen jellegű vizsgálaton még nem vett részt a tanuló. Továbbá az érvényes szakvéleménnyel már rendelkező, fejlesztésre járó tanulók felülvizsgálatát is a szakértői bizottság végzi.

A vizsgálatot intézményünk és a szülő egyaránt kezdeményezheti. A vizsgálati kérelem beadásához mindkét esetben szükséges egy formanyomtatvány kitöltése intézményünk részéről, ennek tartalmát a szülővel ismertetjük, melyet aláírásával igazol. Csatolni szükséges továbbá a szülő részéről egy nyilatkozatot a gyermek szülői felügyeleti jogára vonatkozóan, a megfelelő nyomtatványt eljuttatjuk a szülőhöz.

A kérelem beérkezése után a szakértői bizottság értesíti a szülőt a vizsgálat időpontjáról. Kérjük, hogy a megadott időpontban jelenjenek meg a vizsgálaton, vagy időben egyeztessenek új időpontot, hogy gyermekük vizsgálatára és szükség esetén iskolai ellátására minél hamarabb sor kerülhessen.

A szakértői vizsgálat a tanuló többszempontú pszichológiai és pedagógiai vizsgálatából áll, illetve sor kerül a szülővel való beszélgetésre is. A vizsgálat után a bizottság munkatársaitól a szülő tájékoztatást kap a vizsgálat eredményeiről, a bizottság javaslatairól, a megfelelő ellátási forma lehetőségeiről, a felülvizsgálat kezdeményezésének formáiról.

Az elkészült szakvélemény tartalmazza a szakvélemény érvényességi idejét, amely általában 1, felülvizsgálat esetén 3 év. Lehetőség van mind az intézmény, mind a szülő részéről az érvényességi idő lejárata előtti vizsgálat kezdeményezésére, amennyiben ezt indokoló tényezők merülnek fel.

Iskolai fejlesztő pedagógiai ellátás

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján fejlesztő pedagógiai ellátásban, továbbá meghatározott kedvezményekben részesülhetnek.

A szakértői bizottság szakvéleményében előírt kedvezmény lehet pl.:

-          rugalmasabb időkeretet biztosítása a tananyag-feldolgozásban és a számonkérésben: több idő vagy azonos időkeretben kevesebb feladat adásával

-          az iskolai tanulmányok során segédeszköz (pl. számológép, számítógép) használata

-          illetve egyéb a szakvéleményben felsorolt kedvezmény

A szakvéleményben meghatározott kedvezmények a tanulót a középiskolai felvételi során is megilletik. Ennek érvényesítéséhez a központi írásbeli vizsga jelentkezési lapjához csatolni kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. A tovább tanuló gyermekek osztályfőnökei ebben segítséget nyújtanak. A központi írásbeli vizsgát szervező gimnázium, szakgimnázium igazgatója a kérelemről a döntését határozat formájában hozza meg. A döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat.

 

 

Fejlesztés a Mókusban

Az fejlesztő ellátást az iskolai nevelés és oktatás keretein belül iskolánk biztosítja a tanulók számára. A tanulók tantárgyi felzárkóztatását a megfelelő szakképzettségű pedagógus végzi. A gyermekek készségfejlesztését pedig fejlesztő pedagógus látja el egyéni, illetve kiscsoportos formában.

A fejlesztő foglalkozások részben a sikeresebb tanulást megalapozó képességek, készségek (észlelési, emlékezeti, figyelmi, nyelvi, matematikai, logikai) fejlesztését szolgálják.

Illetve a már tanult alapszintű ismeretek felidézésére, gyakorlására, rögzítésére irányulnak. Ezen ismeretek tantárgytól, témakörtől független, különböző típusú feladatokban történő, automatikus használatát segítik elő, hogy az újabb, összetettebb tantárgyi tudás elsajátításának alapjai lehessenek, legyenek.

Kiemelt terület az első és második osztályosok számára az idegrendszer érését segítő komplex mozgásfejlesztő foglalkozások tartása.

Beépül az órákba a felső tagozatos tanulók esetében az önálló ismeretszerzéshez szükséges technikák(szövegértés, értelmezés, vázlatkészítés, lényegkiemelés szóbeli és írásbeli formában is) megismerése, alkalmazása.

A kiscsoportos személyesebb, kötetlen légkörben lehetőség nyílik a szociális készségek alakítására; a gyermekek önbizalmának, pozitív gondolkodásának, egymás iránti toleranciájának erősítésére, reális önértékelésének, önbizalmának kialakítására, szorongásának oldására.

A nehézséggel küzdő tanulókra iskolánk pedagógusai a kedvezmények biztosítása mellett fokozott figyelmet fordítanak. A gyermek, tanuló számára megfelelő haladási tempó alkalmazásával, teljesítmény értékeléskor az önmagához mért fejlődés figyelembevételével segítik a tanulókat. Pozitív visszajelzések útján hozzájárulnak a sikerélmény biztosításához, a tanulási motiváció fenntartásához.

A fejlesztéssel kapcsolatban felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, illetve iskolánk fejlesztőpedagógusához.