Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Leendő elsősök szüleinek

Beiskolázási tájékoztató
2023/2024-es tanévre

az iskolánk iránt érdeklődő, leendő első osztályos gyermekek szülei számára

Kedves Szülő,

Iskolánkban a 2023/2024-es tanévben két első osztályt indítunk, mindkettőt emelt
szintű ének-zenei képzéssel. A maximális osztálylétszám: 27 fő/osztály.
Intézményünk a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ fenntartásában működik, az
általános iskolai oktatás tandíjmentes.
A hozzánk jelentkezők ének képességfelmérésen vesznek részt. Feltárjuk a
jelentkező zenei adottságait, amelyek alapot adnak az emelt szintű követelmény
teljesítéséhez.
A képességfelmérés részei: ritmika, hallás és önálló éneklés.
A gyerekek csoportban, játékos körülmények között

 • egy általuk választott, óvodában megismert dalt énekelnek el,
 • rövid dallamokat dúdolnak,
 • könnyű ritmusokat tapsolnak vissza.

A teljesítmény elbírálása pontrendszer alapján történik. Minden feladatrészre max. 10
pontot kaphat a gyermek (összesen tehát 30 pontot).
A képességfelmérést az ének munkaközösségünk tagjai végzik.
Azonos képesség (pontszámegyenlőség) esetén előnyt élvez:

 • hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek,
 • baptista felekezetű családból vagy a Baptista Szeretetszolgálat, a
        Magyarországi Baptista Egyház által fenntartott intézményből érkező,
 • olyan gyermek, akinek szülője, testvére tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő,
 • olyan gyermek, akinek testvére az intézmény tanulója,
 • családtagja iskolánk volt vagy jelenlegi munkatársa,
 • a 3. kerületből és az iskola lakókörnyezetéből jelentkező.


Osztályonként 1 fő felvételéről az igazgató egyéni elbírálás alapján saját hatáskörben
rendelkezhet.
Az ének képességfelmérésre 2023. március 27-31. között kerül sor.
A képességfelmérésre jelentkezés eljárásrendjéről 2023 januárjában részletes
tájékoztatót adunk a honlapon és a Hírlevélben.
Leendő elsősöknek…
Iskolánkban évek óta sikeresen működik a „Mókuscsalogató”. A programsorozat
célja, hogy a nagycsoportos óvodásokat játékos foglalkozások keretében
megismertessük az iskolában folyó művészetoktatás alapjaival.

Kézműves, énekes-zenés, néptánc-, drámafoglalkozásokon vehetnek részt a
gyermekek. Megismerkednek a művészeti tagozaton oktatott hangszerekkel egy
játékos hangverseny keretében.
Időpontok: 2022. december 2.
2023. január 13.
2023. február 3.
2023. március 3.

A Mókuscsalogató programokra a részvétel regisztrációhoz kötött. Minden
alkalommal két-két csoportot szervezünk: 16.30-17.10 óra és 17.20-18.00 óra között.
Az aktuális foglalkozás regisztrációs linkjét a honlapon tesszük közzé.

Zeneovi foglalkozásokat tartunk minden csütörtökön 17-17.30 között nagycsoportos
óvodásoknak. Az énekelni, játszani szerető gyermekeket várjuk ezekre az
alkalmakra.
Jelentkezés: a foglalkozásokon folyamatosan
Kérjük, váltócipőt hozzanak magukkal a gyermekek.

Terveink szerint 2023. március 3-án igazgatói tájékoztatót, 2023. március 22-én
nyílt órákat tartunk az iskola iránt érdeklődő szülők számára.
A részletekről, a jelentkezésről az iskola honlapján és a Hírlevélben tájékoztatjuk
Önt.
Kövessék iskolánk mindennapjait a facebookon és a honlapunkon!
https://hu-hu.facebook.com/mokusiskola
http://andor-ilona.baptistaoktatas.hu/
Iratkozzanak fel hírlevelünkre!

Szeretettel várjuk Önt és gyermekét.
Budapest, 2022. november 14.

Ribáné Horváth Enikő

                                                          igazgató