Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Iskolalelkész

Fodorné Bálint Andrea vagyok, az Andor Ilona Ének-Zenei Általános és
Alapfokú Művészeti Baptista Iskola iskolalelkésze.
Keresztyén családban nőttem fel, dédszüleim és nagyszüleim az első
baptista hívők között voltak a falujukban. A bibliaolvasás kicsiny
gyermekkorom óta elmaradhatatlan része a napi tevékenységeimnek. 14 éves
koromban döntöttem Jézus Krisztus követése mellett, amit felnőtt, hitvalló
keresztséggel akkor meg is pecsételtem. Jelenleg a Szekszárdi Baptista
Gyülekezet tagja vagyok, ahol a lelkipásztori szolgálatban álló férjemmel együtt
munkálkodunk.
2017 nyarán szereztem okleveles teológus diplomát a Baptista Teológiai
Akadémián, valamint okleveles etika, ember- és társadalomismeret szakos tanári
diplomát a Pannon Egyetemen. Ezt követően kezdtem el a Bibliaismeret tárgyat
tanítani a Mókusban mind a nyolc évfolyamon. Ezzel gyermekkori álmom vált
valóra.
2023 nyarán felkérést kaptam az iskola fenntartójától, a Baptista
Szeretetszolgálattól, hogy szeptembertől ne csupán az iskola tanulóival
ismertessem meg a Biblia alapigazságait, hanem iskolalelkészként az egész
iskolára (tanárokra, tanulókra, iskolai dolgozókra, és igény esetén akár még a
tanulók szüleire is) terjedjen ki a lelkigondozói tevékenységem. Mivel az
iskolalelkész felelős az iskola lelki életéért, ezért e szolgálatom keretében – az
eddigi hitoktatói tevékenységemen túl – szeretném segíteni iskolánkban a
nagyobb keresztyén ünnepek méltó megünneplését, valamint az iskola
vezetőivel és tanári karával együttműködve, Isten igéjére alapozva szeretném
támogatni, segíteni a tantestület munkáját.
Az Ószövetség egyik legmeghatározóbb vezetője, Dávid király az egyik
zsoltárában ezt vallja: „Az Úr az én Pásztorom, nem szűkölködöm” (23. zsoltár
1. vers). Ez az én hitvallásom is, hogy mivel a Mindenható Isten az én vezetőm
és gondviselőm is, ezért én sem látok hiányt semmiben. És az a célom, hogy a
környezetemben élő emberek is megelégedett, boldog életet élhessenek a jó
Pásztor, a teremtő és gondviselő Isten áldásaként. Mert meggyőződésem, hogy
„boldog mindenki, aki az Urat féli, és az Ő útjain jár” (128. zsoltár 1. vers).
Mivel az iskolalelkészi tevékenységet félállásban végzem, és mellette más
megbízatásaim is vannak a Magyarországi Baptista Egyház alkalmazásában,
ezért tájékoztatásul megjelöltem hetente néhány fogadóórát, de az egyéb
megbízatásaim és a továbbképzések miatt időnként lehet változás az iskolai
jelenléti időmben. A lelkigondozói, vagy a Bibliáról való beszélgetés lehetősége
mindenki előtt nyitott, de szeretettel kérem, hogy ha valaki élni szeretne e
lehetőséggel, szíveskedjen azt előre jelezni a balint.andrea@andorilonaiskola.hu
címen.
Az iskolában a 81. teremben vagyok elérhető általában hétfői napokon
12:30-tól 13:30-ig, keddi és csütörtöki napokon pedig 9:30-tól 10:30-ig.

Szeretettel várom az Élet Könyve, a Biblia iránt érdeklődőket!