Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Tanulóink középiskolai eredményei

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 81.§ szerint:

A középfokú iskola minden év október 31-éig értesíti az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók - a középfokú iskola első két évfolyamán - a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el. A középfokú iskola megküldi az általános iskolának a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, továbbá az elért tanulmányi eredményeket. Az általános iskola a megküldött adatokat feldolgozza, és személyazonosításra alkalmatlan módon az iskola honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.

  1. A 2019/2020 tanévben végzett diákjaink 2020/2021-ben és 2021/2022 elért középiskolai eredményei a beérkezett adatok 100%-os feldolgozottsága alapján. Az évfolyamon végzettek 37 illetve 23%-ról érkezett adat.
  2. A 2020/2021 tanévben végzett diákjaink 2021/2022-ben és 2022/2023-ban elért középiskolai eredményei a beérkezett adatok 100%-os feldolgozottsága alapján. Az évfolyamon végzettek 31 illetve 33%-ról érkezett adat.
  3. A 2021/2022. tanévben végzett diákjaink 2022/2023-ben elért középiskolai eredményei a beérkezett adatok 100%-os feldolgozottsága alapján. Az évfolyamon végzettek 27%-ról érkezett adat.