Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Kicsinyek Kórusa - 3., 4. évfolyam

A Kicsinyek Kórusának tagjai a 3. és 4. évfolyam tanulói.

Különböző hangulatú népdalcsokrok éneklésével gyarapítjuk a gyermekek népdalkincsét, gazdagítjuk érzelemvilágukat. Kánonok éneklésével fejlesztjük az egymásra figyelést, a tiszta intonációt és élményhez juttatjuk tanulóinkat az egyszerű többszólamúság terén.

A korosztályuknak megfelelő többszólamú, a magyar és az egyetemes zenekultúra értékes zeneműveiből válogatva fejlesztjük igényességüket, ízlésvilágukat. Hetente egy alkalommal vesznek részt a gyerekek a kóruspróbán, évfolyam-szinten.

Évente több fellépési lehetőségük van a gyerekeknek: az adventi időszakban az óbudai Főtéren, majd az iskolai karácsonyi ünnepségen. Tavasszal az Éneklő Ifjúság keretében mutathatják be tudásukat, mely minősítő hangverseny a budapesti iskolák kórusai számára. Év végén az iskolai Gála műsorán is szerepel a Kicsinyek Kórusa.

A Kicsinyek Kórusának célja: az együtt éneklés élményének, örömének megéreztetése, a közösségi élmény megtapasztalása, a gyerekek népdalkincsének bővítése, a közönség előtti szereplés lehetőségének megteremtése.

 

A Kicsinyek Kórusát Pap-Veres Andrea vezeti.

Év végi Gála Hangverseny2022.

Éneklő Ifjúság Hangverseny 2022.