Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Munkatársaink - Általános iskola

ISKOLAVEZETÉS

hatter

Ribáné Horváth Enikő

igazgato@andorilonaiskola.hu

 

igazgató

magyar-történelem, magyar nyelv és irodalom szakos mesterpedagógus, tehetségfejlesztő szakértő, intézményfejlesztési szaktanácsadó

 

„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok.” (Kazinczy F.) A jó iskola élményeket és szeretetkapcsolatokat kínál; ébreszti a kíváncsiságot és a kreativitást; közösen alkotott keretrendszerben teret ad az együttműködésnek, a sokszínűségnek és a kezdeményezésnek. Egyszerre növeszt és táplál. Ebben vagyok elhivatott.

hatter

Juhar Emőke

 

juhar.emoke@andorilonaiskola.hu

 

felsős igazgatóhelyettes

biológia – technika szak, közoktatásvezetői szakvizsga

 

A gyermekeket motivációval, pozitív beállítódásaik figyelembe vételével szükséges bevonni a tanulásba, kíváncsiságukat kielégíteni, ezzel sikerélményhez jutnak. Fontosnak tartom a pozitív légkör megteremtését, kreativitás fejlesztését, bátorítást, empatikus megértést, jókedvet, szereteten alapuló együttműködést. „Az a gyerek, akinek ébren tartják a kíváncsiságát, nem fog elkallódni.” (Exupery)

 

Győri Beáta

 

gyori.beata@andorilonaiskola.hu

 

alsós igazgatóhelyettes

digitális kultúra, drámapedagógia szakvizsga, közoktatási vezető szakvizsga, alsó tagozatos szaktanácsadó, mesterpedagógus

 

A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.” (Johann Wolfgang von
Goethe)
Pedagógiai hitvallásom alapját képezi a fenti idézet, ezek olyan értékek, amelyek átadására
nemcsak pedagógusként, de szülőként is mindig törekedtem
Mindemellett fontosnak tartom a nyitott, befogadó szemléletet, a harmonikus, érzelmi
biztonságot nyújtó légkört. Számomra az iskola egy olyan hely, ahol jó gyereknek lenni.

hatter

Topa Zoltánné

 

topa.katalin @andorilonaiskola.hu

 

művészeti igazgatóhelyettes

gitár, kamarazene, zenekar

 

„A benned élő lélek-zene, Magadra téged sose hagy.” (Jakab Ibolya Shanti)
Ebben az iskolában gyermekként, zene- és gyermekszerető tanáraimtól nagyon sokat kaptam, megismertették velem a muzsika csodálatos erejét. Elhatároztam, ezt a zenei-eszmei lángot viszem tovább. Növendékeim éljék át az egyéni és az együttmuzsikálás örömét, a közösséghez tartozást. A zenei nevelés, a mindennapos hangszeres játék segíti tanulóimat, hogy más területen is jobban teljesítsenek. Célom, tanulóimat a zene bátorítsa, lelki társukká váljon, ne hagyja soha magára, kísérje őket egész életükön keresztül.

hatter

Fodorné Bálint Andrea

 

balint.andrea@andorilonaiskola.hu

 

iskolalelkész

 

„Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.”
(Galata levél 6:2)
A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése.
(Római levél 13:10)
A mindennapi életben, így hitoktatóként a tanításban is, valamint iskolalelkészi
munkám során is a bibliai alapelveket igyekszem követni.

 

 

TANÁROK, TANÍTÓK

 

 

Balogh Annabella

 

balogh.bella@andorilonaiskola.hu

 

napközi 1.b, etika 1. évfolyam

 

,,Lehet a gyermeket könyvből nevelni, de minden gyermekhez más könyv kell!“

Thomas Gordon.

hatter

Bátki Mihály

osztályfőnök 6.a

batki.mihaly @andorilonaiskola.hu

 

matematika, digitális kultúra

 

Célom a matematika és informatika tantárgy tanításán keresztül a gondolkodás igényének kialakítása, nyugodt, megértő, együttműködő légkör megteremtése, amely hozzásegít a sikeres problémamegoldás érzésének átéléséhez, és olyan ismeretek, eljárások, technikák átadása, amelyek felhasználhatóak a hétköznapi élet kihívásainak megoldásában.

hatter

Monostoriné Bodó Laura

osztályfőnök 7.b

bodo.laura @andorilonaiskola.hu

 

angol nyelv, földrajz

 

Az oktatás nem arról szól, hogy megtöltünk egy csöbröt, hanem hogy meggyújtunk egy tüzet."
(William Butler Yeats)

Brundáné Szalai Marianna

 

szalai.marianna @andorilonaiskola.hu

 

napközi 1.a, 2.a

 

"A tanár minden hét napból ötöt a színpadon tölt, és a világ legnehezebb közönségének kell játszania" (Stephen King)
Nincs mindig vastaps, de ma sem választanék más hivatást!

hatter

Cravero Edina

osztályfőnök 8.

cravero.edina @andorilonaiskola.hu

 

angol nyelv, testnevelés

 

Kell egy csapat. 20 éve tanítok a Mókusban. Testnevelőként és angolórákon, kiránduláson és táborozás közben, farsangi előadást vagy akadályversenyt szervezve ez a kihívás foglalkoztat. Sok olyan pillanatra van szükség, amikor egyszer csak azt érezzük: egy húron pendülünk. Ezt keresem. Ezt szeretem. Ezért dolgozom.

hatter

Danicska Rita

osztályfőnök 7.a

danicska.rita @andorilonaiskola.hu

 

magyar nyelv és irodalom, tanulószoba 6-8. évfolyam

  Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv, minden hatásra reagál, amit emberek váltanak ki belőle. Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy sem, attól függ, hogyan viselkednek a közelében. (Rudolf Steiner)
hatter

Deák Gabriella

 

deak.gabriella @andorilonaiskola.hu

 

honismeret, erkölcstan, tanulószoba 5. évfolyam

 

"A boldogságot csak az bírja el,aki elosztja.

A fény csak abban vàlik àldássà,aki màsnak is ad belőle."

Hamvas Béla

hatter

Doman Zsuzsanna

 

doman.zsuzsanna @andorilonaiskola.hu

 

tanító 3.b, napközi 3.b, katolikus hitoktatás

 

A gyermekek úgy éreznek ítélnek és cselekednek, miként azt azoknál látják, akiket szeretnek és becsülnek."
(Dr. Wlassics Gyula)

hatter

Gnandtné Szabó Anikó

osztályfőnök 1.a

gszabo.aniko @andorilonaiskola.hu

 

tanító 1.a, matematika 5.a

 

Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól."
(Carl William Buehner)

hatter

Havellant Lászlóné Édes Marianna

 

edes.marianna @andorilonaiskola.hu

 

napközi 2.b

 

Gyermekkori álmom vált valóra, amikor 1971-ben a pedagógusi pályára léptem. Kezdetben 3-4. osztályos nebulókkal foglalkoztam. 10 évig igazgatóhelyettesként tevékenykedtem. Ebben az időszakban 5-6. osztályban matematikát oktattam. Ezután 1-2. osztályosokkal szerettettem meg az iskolát. Nyugdíj után is folyamatosan e szép hivatást gyakorlom.

hatter

Horváth Zsófia

 

horvath.zsofia @andorilonaiskola.hu

 

néptánc

 

Tánccal , mozdulattal, érintéssel kapcsolatot teremteni különleges élmény. A gyerekeknek lételeme a mozgás. Itt a Mókusban ahol az éneklés, a zenetanulás része a mindennapoknak különösen nagy öröm táncot tanítani.

hatter

Huberné Pötörke Zsuzsanna

osztályfőnök 6.b

huber.zsuzsanna @andorilonaiskola.hu

 

magyar nyelv és irodalom, német nyelv

  Szeretet nélkül lehet fát aprítani,

és szeretet nélkül lehet téglákat formálni,
de szeretet nélkül nem szabad gyermekekkel bánni!"   (Lev Tolsztoj)

hatter

Kancsulik Tiborné Szabó Helga

 

kancsulik.tiborne@andorilonaiskola.hu

 

napközi 3.a

  Hosszú pályafutásom alatt két dolgot tartok nagyon fontosnak: az egyik „Mindenkiben van valami jó, csak meg kell találni”/ Lucy Maud Montgomery/; a másik: „Ha boldog akarsz lenni, tűzz ki egy célt, ami parancsot ad a gondolataidnak, felszabadítja az energiádat és lelkesíti a reményeidet”. /Andrew Carnegie/
hatter

Kántor Lászlóné Csere Szilvia

 

csere.szilvia@andorilonaiskola.hu

 

biológia, természettudomány

  „Kérdezd csak meg az állatokat, azok is tanítanak, és az égi madarakat, azok is tudósítanak. Vagy elmélkedj a földről, az is tanít, a tenger halai is beszélnek neked. Ki ne tudná mindezekről, hogy az ÚR keze alkotta őket?" (Jób 12,7-9)
hatter

Kecskés Edit

 

kecskes.edit @andorilonaiskola.hu

 

fejlesztőpedagógus

 

"Aki jól szeret, az megismer és elfogad - saját világát kitágítja a másik felé."

Vekerdy Tamás

hatter

Király-Szőcs Erika

 

kiraly-szocs.erika@andorilonaiskola.hu

 

néptánc, vizuális kultúra, technika és tervezés, digitális kultúra

  A művészeti oktatás számomra egy felhívás közvetítése: láss, hallj, tapasztalj, teremts - ismerd meg magadban az univerzumot és a mindenségben magad.
hatter

Kubinyi Éva

osztályfőnök 4.b

kubinyi.eva @andorilonaiskola.hu

 

tanító 4.a, 4.b, matematika 5.a, 7.a, 7.b

 

Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc, hiábavaló erőfeszítés, de ilyen sok siker, ennyi ajándék, kellemetlen és kellemes meglepetés éri az embert.
Nincs még egy munka, ahol ilyen nagy hatása lehet egy-egy jó – vagy jókor kimondott – szónak, esetleg egy-egy rosszul vagy rosszkor mondott szónak.
Nincs munka, amely ennyi azonnali sikerrel kecsegtet, és nincs egyetlen munka sem, amelynek a valódi hasznát csak évek, esetleg csak évtizedek múlva láthatjuk."

hatter

Kulcsár Andrea

 

kulcsar.andrea@andorilonaiskola.hu

 

napközi 4.a, vizuális kultúra 4.b, testnevelés 2.b

  "Az oktatás az egyetlen olyan eszköz, amely átformálhatja a világot. Egyetlen tollvonással,
egyetlen gondolattal, egyetlen könyvvel képes vagy megváltoztatni az emberek életét. Az
oktatás híd a múlttól a jövőbe, a lehetetlent a lehetségessé teszi. Az oktatás az, ami
egyéniségeket formál, álmokat szít, és lehetőségeket teremt. Ne csak tanulj, hanem taníts is
másoknak, mert az oktatás erejével a világ egy szebb és jobb hely lehet." ismeretlen szerző
hatter

Kunfalvi Melinda

osztályfőnök 5.a

kunfalvi.melinda @andorilonaiskola.hu

 

ének- zene, karvezető

 

„Utóvégre lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi, akik azon fáradozunk, hogy minden gyermek kezébe kapja a jó zene kulcsát, s vele a rossz zene elleni talizmánt, azt akarjuk, ne úgy járja végig útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos kerteken.”
( Kodály Zoltán)

Langer Katalin

osztályfőnök 2.b

langer.katalin @andorilonaiskola.hu

 

tanító 2.b, technika és tervezés 4.b

  Ha mindenki egy kicsivel többet ad, mint amennyit kap, akkor boldogabb lesz a világ. 
hatter

dr. Laudonné Detári Éva

osztályfőnök 4.a

laudon.eva @andorilonaiskola.hu

 

tanító 4.a, testnevelés 4.b, vizuális kultúra 5.a

 

Számomra a tanítás hivatás, amit csak odaadással, türelemmel, szeretettel lehet végezni.
Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba!" (Németh László)

hatter

Magyar Nikoletta

osztályfőnök 2.a

magyar.nikoletta @andorilonaiskola.hu

 

tanító 2.a, napközi 2.a, etika 2. évfolyam

 

Már gyermekkoromban tudtam, hogy pedagógus leszek. 2002-ben végeztem Szekszárdon, a tanítóképző főiskolán. A „Mókus” 2010-től része az életemnek. A munkám a hivatásom, amit szívvel-lélekkel végzek. Nagyon fontosnak tartom a személyes példamutatást. Kreatív, lelkes, sokoldalú, együttműködő, optimista, új dolgokra nyitott, türelmes személyiségnek tartom magam. A kismókusok” életét számtalan élménnyel igyekszem gazdagítani: rajzpályázatokkal, tánctanulással, meseolvasással, kézműves foglalkozásokkal, közös játékokkal, sportfoglalkozásokkal. Célom, hogy a gyermekek számára minél tartalmasabbá, színesebbé, élvezetesebbé tegyem az együtt töltött időt.

hatter

Medvegy Krisztina

 

kriszti.medvegy@andorilonaiskola.hu

 

napközi 1.a, magyar 2.a

 

“Engedd, hogy úgy vihessem örök szívedre őket, Hogy tiszta, szép szemükben megismerhesd magad…”

Sík Sándor 

hatter

Mezeiné Topa Orsolya

osztályfőnök 5.b 

topa.orsolya @andorilonaiskola.hu

 

ének-zene, szolfézs, karének

 

„Mindenik embernek a lelkében dal van,”  Babits Mihály
Hitvallásom, az ének felszabadít, bátorít, szükségünk van rá.
A dal, a zene, világnyelv, öröm, segít, vígasztal, ritmus és összhang a lélekben. Növendékeimnek legyen a zeneelmélet lelki táplálék, érezzék át, hogy a megszerzett tudás kinyitja a zenei végtelenség kapuját, lelkükben, szívükben rendet teremt.

hatter

Mészáros Emese

osztályfőnök 3.b 

meszaros.emese @andorilonaiskola.hu

 

tanító 3.b, napközi 3.b, dráma és színház 7. évfolyam

  „A játék jutalmát, örömét maga gerjeszti, nem kell hozzá „eredmény", jutalom."

(Vekerdy Tamás)

hatter

Pap-Veres Andrea

 

veres.andrea @andorilonaiskola.hu

 

ének, karének

 

Van-e nagyszerűbb dolog, mint muzsikálni, énekelni, zenélni... s nap mint nap megtapasztalni pedagógusként, ahogy a gyermekek személyisége gazdagodik, képességeik fejlődnek, s közösségeikben szép rendben tudnak együttműködni...? Látni a sok csillogó tekintetet, s dolgozni azon, hogy ez így is maradjon?

hatter

Pilinszki-Nagy Katalin

 

pilinszki.katalin @andorilonaiskola.hu

 

fizika, kémia, technika és tervezés

 

A gyermek számára éltető erő, ha szerető elfogadással, türelmes megértéssel, hozzáértő támogatással segítjük, hogy megtalálja azt a kincset, ami benne rejlik.

hatter

Racsmány Szilvia

osztályfőnök 1.b

racsmany.szilvia @andorilonaiskola.hu

 

tanító 1.b

 

„Csak a jó minőségű tanár lehet mesterré, csak az a tanár, aki maga is élvezi, amit csinál, akinek a számára a tanítás, az együttlét a gyerekekkel, a világra való rácsodálkozás élmény és öröm. Aki nem a biztos, egyetlen válaszokat tudja, hanem akit a bizonytalan sokféleség csábít állandó továbbkutatásra." 
(Vekerdy Tamás) 

hatter

Rajkainé Magyar Katalin

 

r.magyarkatalin @andorilonaiskola.hu

 

ének, karének, szolfézs előkészítő

 

Első és második osztályban tanítom az éneket. Célom az éneklés megszerettetése, az, hogy az éneklés örömforrássá váljon. A gyerekek minél hamarabb érezzék meg: együtt muzsikálni jó. Hiszek a zene személyiségformáló erejében, és tudom, hogy a zenei neveléssel értékeket közvetítünk a gyerekek számára. A kóruséneklést igyekszem élménnyé és örömforrássá tenni mindenki számára.

Scharrer András

 

scharrer.andras@andorilonaiskola.hu

 

testnevelés

 

"A mozgáshoz úgy közelíts, ahogy az élethez: lelkesedéssel, örömmel és hálával. Mert a mozgás az élet, az élet pedig mozgás. Mindkettőtől azt kapod, amit beleteszel." (Ron Fletcher)

 

Sinka Mónika

 

sinka.monika@andorilonaiskola.hu

 

napközi 3.a, etika 3. évfolyam, karének

 

Minden gyermeknek joga, hogy az iskola kezébe adja azt a kis kulcsot, amellyel, ha ő is akarja, bejut a zene csodakertjébe, s azzal egész élete értékét megsokszorozza.” (Kodály Zoltán)

 

hatter

Székely Szidónia

 

szekely.szidonia @andorilonaiskola.hu

 

angol

 

"We are not what we know but what we are willing to learn."
Mary Catherine Bateson
Nem azok vagyunk amit tudunk, hanem amit hajlandóak vagyunk megtanulni.

 

Szilárd Andrásné Kocsis Ágnes

 

kocsis.agnes@andorilonaiskola.hu

 

napközi 4.b, etika 4. évfolyam

 

A tanulás nem más, mint annak felfedezése, hogy valami lehetséges.

 (Fritz Perls)

 

hatter

Tornyay Magdolna

 

tornyay.magdolna @andorilonaiskola.hu

 

magyar nyelv és irodalom, történelem, könyvtár, állampolgári ismeretek

 

„Fakó minden teória, s a lét aranyló fája zöld."
(Goethe)

 

hatter

Tóth Mária

osztályfőnök 3.a

toth.maria @andorilonaiskola.hu

 

tanító 3.a

 

Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogyan érezték magukat szavaidtól." (Carl William Buehner)