Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Éneklő Ifjúság eredmények

2024. április 18-án   iskolánk  felső tagozatának mindkét kórusa gyönyörű műsorral és előadással vett részt  az immár 90 éve (!) kétévente megrendezett Éneklő Ifjúság minősítő hangversenyen, amelyet a.Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA hirdetett meg.
Az eredmények híven tükrözik a befektetett odaadó és lelkes munkát:

  • Crescendo Kórus (5-6.-osok):
    Arany diploma + Országos dicséret + külön oklevél a Bodzavirág c. dal előadásáért.

 

  • Vivace Kórus (7-8.-osok):
    Arany diploma+ külön oklevél a fiúknak 


S hogy mit jelentenek ezek a különleges és rangos elismerések?
Álljon itt a versenyfelhívás ide vonatkozó része:
"Mindenekelőtt legfontosabb maga az átélt éneklés, a megszólaló zenemű tiszta intonációjú, stílusos előadása. A zene által igényelt hangszín, a homogén, dinamikailag árnyalt, kifejező éneklés, s az érthető szövegmondás is a legfontosabb feltételek közé sorolandó. A kottahű előadás (pl. jó tempó, precíz ritmus), a harmóniai egység, az adott szólamarányok kialakítása - mind a hatás fontos alkotóeleme.

A minősítés lényeges szempontja a műsor szerkesztése. Különböző korok, stílusok művei a kórus sokoldalúságáról tesznek tanúságot. Lehetőség szerint különböző szerzők műveiből álljon a műsor és mindenképpen kívánatos a karakterbeli változatosság.

Szem előtt kell tartani a kíséretes és az a cappella művek arányát is. Minősülő kórusok esetében legfeljebb a műsoridő felében szerepelhetnek kíséretes művek!

Zenei anyanyelvünk, a népzene felkarolása érdekében javasoljuk, hogy minden kórus műsora kezdődjék népdalcsokorral! A népdalcsokrot valamilyen rendezőelv szerint kell összeállítani (pl. azonos tájegységről, vagy azonos gyűjtőtől stb.) és hangnemileg egyeztetve, valóban „csokorszerűen" (folyamatosan, hangadás nélkül) kell előadni. Autentikus hangszeres kíséret megengedett.

A kórus és karnagy együttes teljesítménye nem csupán a hangzásélményből fakad, hanem emellett a látvány is fontos. Az árnyalt minősítéshez a külsőségek is hozzájárulnak. Az esztétikus megjelenés, fegyelmezett magatartás, a ki- és bevonulás jó értelemben vett szertartásossága mind részét képezi az összhatásnak és befolyásolhatja a minősítést.

A jelentkező kórusoknak változatos stílusokból, változatos karakterű kórusműveket kell énekelni, min. 8, max. 15 perc terjedelemben.


 Az „A" minősítés fokozatai: Bronz       Ezüst       Arany       Arany diplomával.

„Arany diplomával " minősítéshez járulhat még:

Országos Dicsérő Oklevél: Amelyik kórus teljesítménye még az „Arany diplomával" fokozatnál is jobb, az a minősítés mellé „Országos Dicsérő Oklevelet" kaphat. Ezt a fokozatot a zsűri nem köteles kiadni."

 


Ezúton is szeretettel és hálával gratulálunk Kunfalvi Melinda karvezetőnek és a zongorakísérő, betanításban segédkező Mezeiné Topa Orsolya kolléganőnknek.

A szereplésről készült felvételt hamarosan megosztjuk.

 

 

GALÉRIA