Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Leendő elsősöknek...

Beiskolázási tájékoztató

2023/2024-es tanévre

az iskolánk iránt érdeklődő, leendő első osztályos gyermekek szülei számára

 

Kedves Szülő,

Iskolánkban a 2023/2024-es tanévben két első osztályt indítunk, mindkettőt emelt szintű ének-zenei képzéssel. A maximális osztálylétszám: 27 fő/osztály.

Intézményünk a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ fenntartásában működik, az általános iskolai oktatás tandíjmentes.

A hozzánk jelentkezők ének képességfelmérésen vesznek részt. Feltárjuk a jelentkező zenei adottságait, amelyek alapot adnak az emelt szintű követelmény teljesítéséhez.

A képességfelmérés részei: ritmika, hallás és önálló éneklés.

A gyerekek csoportban, játékos körülmények között

  • egy általuk választott, óvodában megismert dalt énekelnek el,
  • rövid dallamokat dúdolnak,
  • könnyű ritmusokat tapsolnak vissza.

A teljesítmény elbírálása pontrendszer alapján történik. Minden feladatrészre max. 10 pontot kaphat a gyermek (összesen tehát 30 pontot).

A képességfelmérést az ének munkaközösségünk tagjai végzik.

Azonos képesség (pontszámegyenlőség) esetén előnyt élvez:

  • hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek,
  • baptista felekezetű családból vagy a Baptista Szeretetszolgálat, a Magyarországi Baptista Egyház által fenntartott intézményből érkező,
  • olyan gyermek, akinek szülője, testvére tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő,
  • olyan gyermek, akinek testvére az intézmény tanulója,
  • családtagja iskolánk volt vagy jelenlegi munkatársa,
  • a 3. kerületből és az iskola lakókörnyezetéből jelentkező.

Osztályonként 1 fő felvételéről az igazgató egyéni elbírálás alapján saját hatáskörben rendelkezhet.

Az ének képességfelmérésre 2023. március 27-31. között kerül sor.

A képességfelmérésre jelentkezés eljárásrendjéről 2023 januárjában részletes tájékoztatót adunk a honlapon és a Hírlevélben.

Leendő elsősöknek…

Iskolánkban évek óta sikeresen működik a „Mókuscsalogató”. A programsorozat célja, hogy a nagycsoportos óvodásokat játékos foglalkozások keretében megismertessük az iskolában folyó művészetoktatás alapjaival.

Kézműves, énekes-zenés, néptánc-, drámafoglalkozásokon vehetnek részt a gyermekek. Megismerkednek a művészeti tagozaton oktatott hangszerekkel egy játékos hangverseny keretében.

Időpontok:      2022. december 2.

2023. január 13.

2023. február 3.

2023. március 3.

A Mókuscsalogató programokra a részvétel regisztrációhoz kötött. Minden alkalommal két-két csoportot szervezünk: 16.30-17.10 óra és 17.20-18.00 óra között.

Az aktuális foglalkozás regisztrációs linkjét a honlapon tesszük közzé.

 

Zeneovi foglalkozásokat tartunk minden csütörtökön 17-17.30 között nagycsoportos óvodásoknak. Az énekelni, játszani szerető gyermekeket várjuk ezekre az alkalmakra.

Jelentkezés: a foglalkozásokon folyamatosan

Kérjük, váltócipőt hozzanak magukkal a gyermekek.

 

Terveink szerint 2023. március 3-án igazgatói tájékoztatót, 2023. március 22-én nyílt órákat tartunk az iskola iránt érdeklődő szülők számára.

A részletekről, a jelentkezésről az iskola honlapján és a Hírlevélben tájékoztatjuk Önt.

Kövessék iskolánk mindennapjait a facebookon és a honlapunkon!

https://hu-hu.facebook.com/mokusiskola

http://andor-ilona.baptistaoktatas.hu/

Iratkozzanak fel hírlevelünkre!

 

Szeretettel várjuk Önt és gyermekét.

Budapest, 2022. november 14.

                                               Ribáné Horváth Enikő

igazgató

CSATOLT DOKUMENTUMOK