Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Kicsinyek kórusa - 3., 4. évfolyam

A kicsinyek kórusának tagjai a 3-4. évfolyam tanulói.

Az előző év előkészítő munkájának folytatásaként törekszünk arra, hogy elmélyüljön az együtt éneklés öröme, erősödjön a közösséghez való alkalmazkodás, a másokért érzett felelősség.

Különböző hangulatú népdalcsokrok éneklésével gyarapítjuk a gyermekek népdalkincsét, gazdagítjuk érzelemvilágukat. Kánonok éneklésével fejlesztjük az egymásra figyelést, a tiszta intonációt és élményhez juttatjuk tanulóinkat az egyszerű többszólamúság terén.

A korosztályuknak megfelelő többszólamú, a magyar és az egyetemes zenekultúra értékes zeneműveiből válogatva fejlesztjük igényességüket, ízlésvilágukat. Hetente egy alkalommal vesznek részt kóruspróbán, évfolyam-szinten.

A Kicsinyek Kórusát Rajkainé Magyar Katalin vezeti.