Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Munkatársak - Általános iskola

ISKOLAVEZETÉS

hatter

Ribáné Horváth Enikő

igazgato @andorilonaiskola.hu

 

igazgató

magyar-történelem, magyar nyelv és irodalom szakos mesterpedagógus, tehetségfejlesztő szakértő, intézményfejlesztési szaktanácsadó

 

„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok.” (Kazinczy F.) A jó iskola élményeket és szeretetkapcsolatokat kínál; ébreszti a kíváncsiságot és a kreativitást; közösen alkotott keretrendszerben teret ad az együttműködésnek, a sokszínűségnek és a kezdeményezésnek. Egyszerre növeszt és táplál. Ebben vagyok elhivatott.

hatter

Havasi Marianna

 

havasi.mariann@andorilonaiskola.hu

 

alsós igazgatóhelyettes

történelem – orosz szak, közoktatásvezetői szakvizsga, mesterpedagógus

 

Én azt hiszem annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem." (Móricz Zsigmond)

hatter

Juhar Emőke

 

juhar.emoke@andorilonaiskola.hu

 

felsős igazgatóhelyettes

biológia – technika szak, közoktatásvezetői szakvizsga

 

A gyermekeket motivációval, pozitív beállítódásaik figyelembe vételével szükséges bevonni a tanulásba, kíváncsiságukat kielégíteni, ezzel sikerélményhez jutnak. Fontosnak tartom a pozitív légkör megteremtését, kreativitás fejlesztését, bátorítást, empatikus megértést, jókedvet, szereteten alapuló együttműködést. „Az a gyerek, akinek ébren tartják a kíváncsiságát, nem fog elkallódni.” (Exupery)

hatter

Topa Zoltánné

 

topa.katalin @andorilonaiskola.hu

 

művészeti igazgatóhelyettes

gitár, kamarazene, zenekar

 

„A benned élő lélek-zene, Magadra téged sose hagy.” (Jakab Ibolya Shanti)
Ebben az iskolában gyermekként, zene- és gyermekszerető tanáraimtól nagyon sokat kaptam, megismertették velem a muzsika csodálatos erejét. Elhatároztam, ezt a zenei-eszmei lángot viszem tovább. Növendékeim éljék át az egyéni és az együttmuzsikálás örömét, a közösséghez tartozást. A zenei nevelés, a mindennapos hangszeres játék segíti tanulóimat, hogy más területen is jobban teljesítsenek. Célom, tanulóimat a zene bátorítsa, lelki társukká váljon, ne hagyja soha magára, kísérje őket egész életükön keresztül.

 

 

TANÁROK, TANÍTÓK

 

hatter

Alföldy Zsófia    

alfoldy.zsofia @andorilonaiskola.hu

 

 1.a tanító, 4.b napközi

   
hatter

Bátki Mihály

osztályfőnök 5.a

batki.mihaly @andorilonaiskola.hu

 

matematika, digitális kultúra

 

Célom a matematika és informatika tantárgy tanításán keresztül a gondolkodás igényének kialakítása, nyugodt, megértő, együttműködő légkör megteremtése, amely hozzásegít a sikeres problémamegoldás érzésének átéléséhez, és olyan ismeretek, eljárások, technikák átadása, amelyek felhasználhatóak a hétköznapi élet kihívásainak megoldásában.

hatter

Bodó Laura

osztályfőnök 6.b

bodo.laura @andorilonaiskola.hu

 

angol nyelv, földrajz, honismeret

 

Az oktatás nem arról szól, hogy megtöltünk egy csöbröt, hanem hogy meggyújtunk egy tüzet."
(William Butler Yeats)

Bonár Jánosné

 

 

  biológia, természettudomány
 

 

Bozi Áron

 

bozi.aron@andorilonaiskola.hu

 

testnevelés

   
 

Brundáné Szalai Marianna

 

szalai.marianna @andorilonaiskola.hu

 

1.a napközi

 

"A tanár minden hét napból ötöt a színpadon tölt, és a világ legnehezebb közönségének kell játszania" (Stephen King)
Nincs mindig vastaps, de ma sem választanék más hivatást!

hatter

Cravero Edina

osztályfőnök 7.

cravero.edina @andorilonaiskola.hu

 

angol nyelv, testnevelés

 

Kell egy csapat. 20 éve tanítok a Mókusban. Testnevelőként és angolórákon, kiránduláson és táborozás közben, farsangi előadást vagy akadályversenyt szervezve ez a kihívás foglalkoztat. Sok olyan pillanatra van szükség, amikor egyszer csak azt érezzük: egy húron pendülünk. Ezt keresem. Ezt szeretem. Ezért dolgozom.

Czenki Melinda

osztályfőnök 4.a

czenki.melinda @andorilonaiskola.hu

 

tanító, napközi

 

Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy végigjárja és megtanulja a tudás megszerzésének útját. Minél többféle utat járhat végig a gyermek, annál valószínűbb, hogy megtalálja, milyen területen, hogyan tud a leghatékonyabb lenni."

(Gyarmathy Éva)

hatter

Danicska Rita

osztályfőnök 6.a

danicska.rita @andorilonaiskola.hu

 

magyar nyelv és irodalom, honismeret, tanulószoba 5. évfolyam

 

Az egész élet olyan, mint a növény, amely nemcsak azt foglalja magában, amit a szemnek tár oda, hanem rejtett mélységeiben még egy jövő állapotot is hordoz. Aki előtt növény van, mely először levelet hord, nagyon jól tudja, hogy egy idő után a levelet hordó száron virágok és termés lesznek. És a növény rejtekén már most megvannak a csírák ehhez a virágzáshoz és terméshez. Azonban hogyan mondhatná meg bárki is, milyenek lesznek ezek a szervek, aki csak azt akarná kutatni a növényben, amit az jelenleg tár szeme elé. Az képes csak rá, aki a növény lényegével megismerkedett."  (Rudolf Steiner)

hatter

Doman Zsuzsanna

 

doman.zsuzsanna @andorilonaiskola.hu

 

tanító 2.b, 4.b, napközi 1.b, katolikus hitoktatás

 

A gyermekek úgy éreznek ítélnek és cselekednek, miként azt azoknál látják, akiket szeretnek és becsülnek."
(Dr. Wlassics Gyula)

hatter

Gnandtné Szabó Anikó

osztályfőnök 4.a

gszabo.aniko @andorilonaiskola.hu

 

tanító

 

Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól."
(Carl William Buehner)

hatter

Havellant Lászlóné (Édes Marianna)

 

edes.marianna @andorilonaiskola.hu

 

1.b napközi

 

Gyermekkori álmom vált valóra, amikor 1971-ben a pedagógusi pályára léptem. Kezdetben 3-4. osztályos nebulókkal foglalkoztam. 10 évig igazgatóhelyettesként tevékenykedtem. Ebben az időszakban 5-6. osztályban matematikát oktattam. Ezután 1-2. osztályosokkal szerettettem meg az iskolát. Nyugdíj után is folyamatosan e szép hivatást gyakorlom.

Horváth Zsófia

 

horvath.zsofia @andorilonaiskola.hu

 

néptánc

   
hatter

Huberné Pötörke Zsuzsanna

osztályfőnök 5.b

huber.zsuzsanna @andorilonaiskola.hu

 

magyar nyelv és irodalom, német nyelv

  Szeretet nélkül lehet fát aprítani,

és szeretet nélkül lehet téglákat formálni,
de szeretet nélkül nem szabad gyermekekkel bánni!"   (Lev Tolsztoj)

hatter

Kohan Éva

osztályfőnök 8.a

kohan.eva @andorilonaiskola.hu

 

matematika, digitális kultúra

 

A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat.
Nem kell tökéletesnek lennie.
A világ sem az."     (Tari Annamária)

hatter

Kőszegi-Szabó József

 

koszegi.jozsef @andorilonaiskola.hu

 

erkölcstan, tanulószoba 6-7. évfolyam, karének

  Tanítás közben az ember maga is tanul" (Seneca)
hatter

Kubinyi Éva

osztályfőnök 3.b

kubinyi.eva @andorilonaiskola.hu

 

tanító 3.a

 

Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc, hiábavaló erőfeszítés, de ilyen sok siker, ennyi ajándék, kellemetlen és kellemes meglepetés éri az embert.
Nincs még egy munka, ahol ilyen nagy hatása lehet egy-egy jó – vagy jókor kimondott – szónak, esetleg egy-egy rosszul vagy rosszkor mondott szónak.
Nincs munka, amely ennyi azonnali sikerrel kecsegtet, és nincs egyetlen munka sem, amelynek a valódi hasznát csak évek, esetleg csak évtizedek múlva láthatjuk."

hatter

Kunfalvi Melinda

osztályfőnök 7.

kunfalvi.melinda @andorilonaiskola.hu

 

ének- zene, karvezető

 

„Utóvégre lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi, akik azon fáradozunk, hogy minden gyermek kezébe kapja a jó zene kulcsát, s vele a rossz zene elleni talizmánt, azt akarjuk, ne úgy járja végig útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos kerteken.”
( Kodály Zoltán)

Langer Katalin

osztályfőnök 1.b

langer.katalin @andorilonaiskola.hu

 

tanító, angol nyelv

  Ha mindenki egy kicsivel többet ad, mint amennyit kap, akkor boldogabb lesz a világ. 
hatter

dr. Laudonné Detári Éva

osztályfőnök 3.a

laudon.eva @andorilonaiskola.hu

 

3.b tanító, rajz

 

Számomra a tanítás hivatás, amit csak odaadással, türelemmel, szeretettel lehet végezni.
Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba!" (Németh László)

hatter

Magyar Nikoletta

osztályfőnök 1.a

magyar.nikoletta @andorilonaiskola.hu

 

1.a napközi,

 

Már gyermekkoromban tudtam, hogy pedagógus leszek. 2002-ben végeztem Szekszárdon, a tanítóképző főiskolán. A „Mókus” 2010-től része az életemnek. A munkám a hivatásom, amit szívvel-lélekkel végzek. Nagyon fontosnak tartom a személyes példamutatást. Kreatív, lelkes, sokoldalú, együttműködő, optimista, új dolgokra nyitott, türelmes személyiségnek tartom magam. A kismókusok” életét számtalan élménnyel igyekszem gazdagítani: rajzpályázatokkal, tánctanulással, meseolvasással, kézműves foglalkozásokkal, közös játékokkal, sportfoglalkozásokkal. Célom, hogy a gyermekek számára minél tartalmasabbá, színesebbé, élvezetesebbé tegyem az együtt töltött időt.

hatter

Mezeiné Topa Orsolya

osztályfőnök 8.b 

topa.orsolya @andorilonaiskola.hu

 

ének-zene, szolfézs, karének

 

„Mindenik embernek a lelkében dal van,”  Babits Mihály
Hitvallásom, az ének felszabadít, bátorít, szükségünk van rá.
A dal, a zene, világnyelv, öröm, segít, vígasztal, ritmus és összhang a lélekben. Növendékeimnek legyen a zeneelmélet lelki táplálék, érezzék át, hogy a megszerzett tudás kinyitja a zenei végtelenség kapuját, lelkükben, szívükben rendet teremt.

hatter

Mészáros Emese

osztályfőnök 2.b 

meszaros.emese @andorilonaiskola.hu

 

tanító, napközi

  „A játék jutalmát, örömét maga gerjeszti, nem kell hozzá „eredmény", jutalom."

(Vekerdy Tamás)

Pap-Veres Andrea

 

veres.andrea @andorilonaiskola.hu

 

ének, karének

 

Van-e nagyszerűbb dolog, mint muzsikálni, énekelni, zenélni... s nap mint nap megtapasztalni pedagógusként, ahogy a gyermekek személyisége gazdagodik, képességeik fejlődnek, s közösségeikben szép rendben tudnak együttműködni...? Látni a sok csillogó tekintetet, s dolgozni azon, hogy ez így is maradjon?

hatter

Pilinszki-Nagy Katalin

 

pilinszki.katalin @andorilonaiskola.hu

 

fizika, kémia, digitális kultúra

 

A gyermek számára éltető erő, ha szerető elfogadással, türelmes megértéssel, hozzáértő támogatással segítjük, hogy megtalálja azt a kincset, ami benne rejlik.

hatter

Racsmány Szilvia

osztályfőnök 4.b

racsmany.szilvia @andorilonaiskola.hu

 

tanító

 

„Csak a jó minőségű tanár lehet mesterré, csak az a tanár, aki maga is élvezi, amit csinál, akinek a számára a tanítás, az együttlét a gyerekekkel, a világra való rácsodálkozás élmény és öröm. Aki nem a biztos, egyetlen válaszokat tudja, hanem akit a bizonytalan sokféleség csábít állandó továbbkutatásra." 
(Vekerdy Tamás) 

hatter

Rajkainé Magyar Katalin

 

r.magyarkatalin @andorilonaiskola.hu

 

ének, karének, szolfézs előkészítő

 

Első és második osztályban tanítom az éneket. Célom az éneklés megszerettetése, az, hogy az éneklés örömforrássá váljon. A gyerekek minél hamarabb érezzék meg: együtt muzsikálni jó. Hiszek a zene személyiségformáló erejében, és tudom, hogy a zenei neveléssel értékeket közvetítünk a gyerekek számára. A kóruséneklést igyekszem élménnyé és örömforrássá tenni mindenki számára.

Regős Lívia

 
 
 

3.b napközi, erkölcstan, digitális kultúra

 

„A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az."
(Tari Annamária) 

Scharrer András

 

scharrer.andras@andorilonaiskola.hu

 

testnevelés

   

Sinka Mónika

 

sinka.monika@andorilonaiskola.hu

 

2.a napközi, karének

  „Minden gyermeknek joga, hogy az iskola kezébe adja azt a kis kulcsot, amellyel, ha ő is akarja, bejut a zene csodakertjébe, s azzal egész élete értékét megsokszorozza.” (Kodály Zoltán)
hatter

Székely Szidónia

 

szekely.szidonia @andorilonaiskola.hu

 

angol

   

Szilárd Andrásné, Kocsis Ágnes

 

kocsis.agnes@andorilonaiskola.hu

 

3.a napközi

   
hatter

Tornyay Magdolna

 

tornyay.magdolna @andorilonaiskola.hu

 

magyar nyelv és irodalom, történelem, könyvtár

 

„Fakó minden teória, s a lét aranyló fája zöld."
(Goethe)

hatter

Tóth Mária

osztályfőnök 2.a

toth.maria @andorilonaiskola.hu

 

tanító

 

Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogyan érezték magukat szavaidtól." (Carl William Buehner)

Vargáné Vágner Margit

 

vargane.margit @andorilonaiskola.hu

 

4.a napközi