Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Munkatársak - Általános iskola

ISKOLAVEZETÉS

hatter

Ribáné Horváth Enikő

igazgato @andorilonaiskola.hu

 

igazgató

magyar-történelem, magyar nyelv és irodalom szakos mesterpedagógus, tehetségfejlesztő szakértő, intézményfejlesztési szaktanácsadó

 

„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok.” (Kazinczy F.) A jó iskola élményeket és szeretetkapcsolatokat kínál; ébreszti a kíváncsiságot és a kreativitást; közösen alkotott keretrendszerben teret ad az együttműködésnek, a sokszínűségnek és a kezdeményezésnek. Egyszerre növeszt és táplál. Ebben vagyok elhivatott.

hatter

Havasi Marianna

 

havasi.mariann@andorilonaiskola.hu

 

alsós igazgatóhelyettes

történelem – orosz szak, közoktatásvezetői szakvizsga, mesterpedagógus

 

Én azt hiszem annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem." (Móricz Zsigmond)

hatter

Juhar Emőke

 

juhar.emoke@andorilonaiskola.hu

 

felsős igazgatóhelyettes

biológia – technika szak, közoktatásvezetői szakvizsga

 

A gyermekeket motivációval, pozitív beállítódásaik figyelembe vételével szükséges bevonni a tanulásba, kíváncsiságukat kielégíteni, ezzel sikerélményhez jutnak. Fontosnak tartom a pozitív légkör megteremtését, kreativitás fejlesztését, bátorítást, empatikus megértést, jókedvet, szereteten alapuló együttműködést. „Az a gyerek, akinek ébren tartják a kíváncsiságát, nem fog elkallódni.” (Exupery)

hatter

Topa Zoltánné

 

topa.katalin @andorilonaiskola.hu

 

művészeti igazgatóhelyettes

gitár, kamarazene, zenekar

 

„A benned élő lélek-zene, Magadra téged sose hagy.” (Jakab Ibolya Shanti)
Ebben az iskolában gyermekként, zene- és gyermekszerető tanáraimtól nagyon sokat kaptam, megismertették velem a muzsika csodálatos erejét. Elhatároztam, ezt a zenei-eszmei lángot viszem tovább. Növendékeim éljék át az egyéni és az együttmuzsikálás örömét, a közösséghez tartozást. A zenei nevelés, a mindennapos hangszeres játék segíti tanulóimat, hogy más területen is jobban teljesítsenek. Célom, tanulóimat a zene bátorítsa, lelki társukká váljon, ne hagyja soha magára, kísérje őket egész életükön keresztül.

 

 

TANÁROK, TANÍTÓK

 

hatter

Alföldy Zsófia    

alfoldy.zsofia @andorilonaiskola.hu

 

 1.a tanító, 4.b napközi

   
hatter

Bátki Mihály

osztályfőnök 5.a

batki.mihaly @andorilonaiskola.hu

 

matematika, digitális kultúra

 

Célom a matematika és informatika tantárgy tanításán keresztül a gondolkodás igényének kialakítása, nyugodt, megértő, együttműködő légkör megteremtése, amely hozzásegít a sikeres problémamegoldás érzésének átéléséhez, és olyan ismeretek, eljárások, technikák átadása, amelyek felhasználhatóak a hétköznapi élet kihívásainak megoldásában.

hatter

Bodó Laura

osztályfőnök 6.b

bodo.laura @andorilonaiskola.hu

 

angol nyelv, földrajz, honismeret

 

Az oktatás nem arról szól, hogy megtöltünk egy csöbröt, hanem hogy meggyújtunk egy tüzet."
(William Butler Yeats)

Bozi Áron

 

bozi.aron@andorilonaiskola.hu

 

testnevelés

  Taníts úgy, hogy a felnövekvő generáció jobban megbecsülje a tanárait mint a jelenlegi. Tanítsd meg őket a szeretetre a becsületre és az alázatra.

Brundáné Szalai Marianna

 

szalai.marianna @andorilonaiskola.hu

 

1.a napközi

 

"A tanár minden hét napból ötöt a színpadon tölt, és a világ legnehezebb közönségének kell játszania" (Stephen King)
Nincs mindig vastaps, de ma sem választanék más hivatást!

hatter

Cravero Edina

osztályfőnök 7.

cravero.edina @andorilonaiskola.hu

 

angol nyelv, testnevelés

 

Kell egy csapat. 20 éve tanítok a Mókusban. Testnevelőként és angolórákon, kiránduláson és táborozás közben, farsangi előadást vagy akadályversenyt szervezve ez a kihívás foglalkoztat. Sok olyan pillanatra van szükség, amikor egyszer csak azt érezzük: egy húron pendülünk. Ezt keresem. Ezt szeretem. Ezért dolgozom.

Czenki Melinda

 

czenki.melinda @andorilonaiskola.hu

 

tanító, napközi

 

Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy végigjárja és megtanulja a tudás megszerzésének útját. Minél többféle utat járhat végig a gyermek, annál valószínűbb, hogy megtalálja, milyen területen, hogyan tud a leghatékonyabb lenni."

(Gyarmathy Éva)

hatter

Danicska Rita

osztályfőnök 6.a

danicska.rita @andorilonaiskola.hu

 

magyar nyelv és irodalom, honismeret, tanulószoba 5. évfolyam

 

Az egész élet olyan, mint a növény, amely nemcsak azt foglalja magában, amit a szemnek tár oda, hanem rejtett mélységeiben még egy jövő állapotot is hordoz. Aki előtt növény van, mely először levelet hord, nagyon jól tudja, hogy egy idő után a levelet hordó száron virágok és termés lesznek. És a növény rejtekén már most megvannak a csírák ehhez a virágzáshoz és terméshez. Azonban hogyan mondhatná meg bárki is, milyenek lesznek ezek a szervek, aki csak azt akarná kutatni a növényben, amit az jelenleg tár szeme elé. Az képes csak rá, aki a növény lényegével megismerkedett."  (Rudolf Steiner)

hatter

Doman Zsuzsanna

 

doman.zsuzsanna @andorilonaiskola.hu

 

tanító 2.b, 4.b, napközi 2.b, katolikus hitoktatás

 

A gyermekek úgy éreznek ítélnek és cselekednek, miként azt azoknál látják, akiket szeretnek és becsülnek."
(Dr. Wlassics Gyula)

hatter

Gnandtné Szabó Anikó

osztályfőnök 4.a

gszabo.aniko @andorilonaiskola.hu

 

tanító

 

Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól."
(Carl William Buehner)

hatter

Havellant Lászlóné (Édes Marianna)

 

edes.marianna @andorilonaiskola.hu

 

1.b napközi

 

Gyermekkori álmom vált valóra, amikor 1971-ben a pedagógusi pályára léptem. Kezdetben 3-4. osztályos nebulókkal foglalkoztam. 10 évig igazgatóhelyettesként tevékenykedtem. Ebben az időszakban 5-6. osztályban matematikát oktattam. Ezután 1-2. osztályosokkal szerettettem meg az iskolát. Nyugdíj után is folyamatosan e szép hivatást gyakorlom.

Horváth Zsófia

 

horvath.zsofia @andorilonaiskola.hu

 

néptánc

   
hatter

Huberné Pötörke Zsuzsanna

osztályfőnök 5.b

huber.zsuzsanna @andorilonaiskola.hu

 

magyar nyelv és irodalom, német nyelv

  Szeretet nélkül lehet fát aprítani,

és szeretet nélkül lehet téglákat formálni,
de szeretet nélkül nem szabad gyermekekkel bánni!"   (Lev Tolsztoj)

Kántor Lászlóné

 

csere.szilvia@andorilonaiskola.hu

 

biológia

   

Király-Szőcs Erika

 

kiraly-szocs.erika@andorilonaiskola.hu

 

néptánc, vizuális kultúra, technika és életvitel

  A művészeti oktatás számomra egy felhívás közvetítése: láss, hallj, tapasztalj, teremts - ismerd meg magadban az univerzumot és a mindenségben magad.
hatter

Kohan Éva

osztályfőnök 8.a

kohan.eva @andorilonaiskola.hu

 

matematika, digitális kultúra

 

A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat.
Nem kell tökéletesnek lennie.
A világ sem az."     (Tari Annamária)

hatter

Kőszegi-Szabó József

 

koszegi.jozsef @andorilonaiskola.hu

 

erkölcstan, tanulószoba 6-7. évfolyam, karének

  Tanítás közben az ember maga is tanul" (Seneca)
hatter

Kubinyi Éva

osztályfőnök 3.b

kubinyi.eva @andorilonaiskola.hu

 

tanító 3.a

 

Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc, hiábavaló erőfeszítés, de ilyen sok siker, ennyi ajándék, kellemetlen és kellemes meglepetés éri az embert.
Nincs még egy munka, ahol ilyen nagy hatása lehet egy-egy jó – vagy jókor kimondott – szónak, esetleg egy-egy rosszul vagy rosszkor mondott szónak.
Nincs munka, amely ennyi azonnali sikerrel kecsegtet, és nincs egyetlen munka sem, amelynek a valódi hasznát csak évek, esetleg csak évtizedek múlva láthatjuk."

hatter

Kunfalvi Melinda

osztályfőnök 7.

kunfalvi.melinda @andorilonaiskola.hu

 

ének- zene, karvezető

 

„Utóvégre lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi, akik azon fáradozunk, hogy minden gyermek kezébe kapja a jó zene kulcsát, s vele a rossz zene elleni talizmánt, azt akarjuk, ne úgy járja végig útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos kerteken.”
( Kodály Zoltán)

Langer Katalin

osztályfőnök 1.b

langer.katalin @andorilonaiskola.hu

 

tanító, angol nyelv

  Ha mindenki egy kicsivel többet ad, mint amennyit kap, akkor boldogabb lesz a világ. 
hatter

dr. Laudonné Detári Éva

osztályfőnök 3.a

laudon.eva @andorilonaiskola.hu

 

3.b tanító, rajz

 

Számomra a tanítás hivatás, amit csak odaadással, türelemmel, szeretettel lehet végezni.
Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba!" (Németh László)

hatter

Magyar Nikoletta

osztályfőnök 1.a

magyar.nikoletta @andorilonaiskola.hu

 

1.a napközi,

 

Már gyermekkoromban tudtam, hogy pedagógus leszek. 2002-ben végeztem Szekszárdon, a tanítóképző főiskolán. A „Mókus” 2010-től része az életemnek. A munkám a hivatásom, amit szívvel-lélekkel végzek. Nagyon fontosnak tartom a személyes példamutatást. Kreatív, lelkes, sokoldalú, együttműködő, optimista, új dolgokra nyitott, türelmes személyiségnek tartom magam. A kismókusok” életét számtalan élménnyel igyekszem gazdagítani: rajzpályázatokkal, tánctanulással, meseolvasással, kézműves foglalkozásokkal, közös játékokkal, sportfoglalkozásokkal. Célom, hogy a gyermekek számára minél tartalmasabbá, színesebbé, élvezetesebbé tegyem az együtt töltött időt.

hatter

Mezeiné Topa Orsolya

osztályfőnök 8.b 

topa.orsolya @andorilonaiskola.hu

 

ének-zene, szolfézs, karének

 

„Mindenik embernek a lelkében dal van,”  Babits Mihály
Hitvallásom, az ének felszabadít, bátorít, szükségünk van rá.
A dal, a zene, világnyelv, öröm, segít, vígasztal, ritmus és összhang a lélekben. Növendékeimnek legyen a zeneelmélet lelki táplálék, érezzék át, hogy a megszerzett tudás kinyitja a zenei végtelenség kapuját, lelkükben, szívükben rendet teremt.

hatter

Mészáros Emese

osztályfőnök 2.b 

meszaros.emese @andorilonaiskola.hu

 

tanító, napközi, Dráma és színház 7. osztály

  „A játék jutalmát, örömét maga gerjeszti, nem kell hozzá „eredmény", jutalom."

(Vekerdy Tamás)

Pap-Veres Andrea

 

veres.andrea @andorilonaiskola.hu

 

ének, karének

 

Van-e nagyszerűbb dolog, mint muzsikálni, énekelni, zenélni... s nap mint nap megtapasztalni pedagógusként, ahogy a gyermekek személyisége gazdagodik, képességeik fejlődnek, s közösségeikben szép rendben tudnak együttműködni...? Látni a sok csillogó tekintetet, s dolgozni azon, hogy ez így is maradjon?

hatter

Pilinszki-Nagy Katalin

 

pilinszki.katalin @andorilonaiskola.hu

 

fizika, kémia, technika és tervezés

 

A gyermek számára éltető erő, ha szerető elfogadással, türelmes megértéssel, hozzáértő támogatással segítjük, hogy megtalálja azt a kincset, ami benne rejlik.

hatter

Racsmány Szilvia

osztályfőnök 4.b

racsmany.szilvia @andorilonaiskola.hu

 

tanító

 

„Csak a jó minőségű tanár lehet mesterré, csak az a tanár, aki maga is élvezi, amit csinál, akinek a számára a tanítás, az együttlét a gyerekekkel, a világra való rácsodálkozás élmény és öröm. Aki nem a biztos, egyetlen válaszokat tudja, hanem akit a bizonytalan sokféleség csábít állandó továbbkutatásra." 
(Vekerdy Tamás) 

hatter

Rajkainé Magyar Katalin

 

r.magyarkatalin @andorilonaiskola.hu

 

ének, karének, szolfézs előkészítő

 

Első és második osztályban tanítom az éneket. Célom az éneklés megszerettetése, az, hogy az éneklés örömforrássá váljon. A gyerekek minél hamarabb érezzék meg: együtt muzsikálni jó. Hiszek a zene személyiségformáló erejében, és tudom, hogy a zenei neveléssel értékeket közvetítünk a gyerekek számára. A kóruséneklést igyekszem élménnyé és örömforrássá tenni mindenki számára.

Béres Lívia

 
 
 

3.b napközi, erkölcstan, digitális kultúra

 

„A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az."
(Tari Annamária) 

Scharrer András

 

scharrer.andras@andorilonaiskola.hu

 

testnevelés

  "A mozgáshoz úgy közelíts, ahogy az élethez: lelkesedéssel, örömmel és hálával. Mert a mozgás az élet, az élet pedig mozgás. Mindkettőtől azt kapod, amit beleteszel." (Ron Fletcher)

Sinka Mónika

 

sinka.monika@andorilonaiskola.hu

 

2.a napközi, karének

  „Minden gyermeknek joga, hogy az iskola kezébe adja azt a kis kulcsot, amellyel, ha ő is akarja, bejut a zene csodakertjébe, s azzal egész élete értékét megsokszorozza.” (Kodály Zoltán)
hatter

Székely Szidónia

 

szekely.szidonia @andorilonaiskola.hu

 

angol

   

Szilárd Andrásné, Kocsis Ágnes

 

kocsis.agnes@andorilonaiskola.hu

 

3.a napközi

 

“A tanulás nem más, mint annak felfedezése, hogy valami lehetséges.”

 (Fritz Perls)

hatter

Tornyay Magdolna

 

tornyay.magdolna @andorilonaiskola.hu

 

magyar nyelv és irodalom, történelem, könyvtár

 

„Fakó minden teória, s a lét aranyló fája zöld."
(Goethe)

hatter

Tóth Mária

osztályfőnök 2.a

toth.maria @andorilonaiskola.hu

 

tanító

 

Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogyan érezték magukat szavaidtól." (Carl William Buehner)

Vargáné Vágner Margit

 

vargane.margit @andorilonaiskola.hu

 

4.a napközi