Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Ökoiskola

      

 www.okoiskola.hu

Az intézmény ökoiskolai tevékenységének általános bemutatása

Intézményünkben a környezeti nevelés iskiemelt feladat. Arra törekszünk, hogy diákjaink kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába, váljanak érzékennyé a környezet állapota iránt. Kezdetek óta fontos feladatunknak érezzük, hogy a gyerekekben kialakítsuk a környezet és természet szeretetét, formáljuk és megszilárdítsuk környezettudatos magatartásukat.

2007-ben intézményünk elnyerte az „ ÖKOISKOLA” címet

A cím szellemiségének megfelelően neveljük tanítványainkat, mert célunk elsősorban az, hogy egy gyökeresen más szemléletű nemzedék felnevelését segítsük elő. A világ környezeti állapotának további romlását csak egy természetszerető, a természet törvényeinek magát alárendelni tudó generáció állíthatja meg. (Ismeretek elsajátítása helyett szituatív tanítás, a tantárgyi struktúrával szemben, környezet proaktív formálásával járó tevékenységek, a tudásanyaghoz kritikus, reflektáló semmint elfogadó hozzáállás, a diákok részvételével való követelmény alakítás.)

Munkánk az iskolai élet sok területére terjed ki, hisz fontos, hogy a környezeti nevelés elvei ne csak a tantárgyak keretén belül, hanem az iskola mindennapi életében is érvényesüljenek. Az oktató-nevelő munka során elsajátíttatjuk azokat a képességeket, amelyek elősegítik a természeti és társadalmi környezet zavartalan működését, ennek érdekében végezzük ökoiskolai  munkánkat.

Megvalósult, szokássá – készséggé vált mindennapos, illetve évenként ismétlődő tevékenységeink alakultak már ki. (Nyomon követhető éves programtervünkben.)

A közvetlen környezetnek óriási nevelő hatása van, ezért épületünket igyekszünk kívül-belül rendben tartani. Ügyelünk az iskola területének tisztán-és rendben tartására. Ősszel iskolatakarítást szervezünk.  Az iskola dekorációja összhangban van az ökoiskola arculatával /folyosók, osztálytermek, szaktermek/. Gondot fordítunk arra, hogy az iskola folyosóin, tantermeiben, ablakaiban sokféle növény legyen. A szelektív hulladékgyűjtést, korunkat megelőzve, 2006-ban vezettük be. A papírt nem akciószerűen gyűjtjük, hanem folyamatosan és éves osztályszintű versenyt hirdetünk, ami félévente értékelünk. (Eredmények honlapunkon nyomon követhetők.) Gyűjtjük a műanyag palackokat, a kupakokat, a használt elemet. Az iskolánkban keletkező hulladékot a folyosókra kitett szelektív hulladékgyűjtőkbe tesszük – a hétköznapokon így teszünk jót a környezetünknek. Az iskolában folyó ökomunkákat (Nemcsak a szelektív gyűjtést segítik és felügyelik, hanem tisztasági járőrszolgálatot is tartanak, kertészkednek, stb.) az általunk kidolgozott Ökomókus diákcsoport vezeti és koordinálja, ahova második osztályos kortól önkéntesen lehet jelentkezni. 

Tudatosan takarékoskodunk az anyagokkal, vízzel, energiával, környezetkímélő anyagokat használunk a karbantartási munkákban és a takarításban.

2014 novemberétől iskolánk tetején napkollektorok üzemelnek.

Az iskola megközelítése sokunknál környezetkímélő módon történik. Egyre többen érkeznek gyalog vagy kerékpárral az iskolába. Fedett kerékpártárolónk minden gyerek és felnőtt rendelkezésére áll.

Az alsó tagozatos osztályok évente erdei iskolába mennek.  Itt megtanulhatják, hogyan lehet a természettel harmóniában élni. Minden feltétel adott ahhoz, hogy a környezeti nevelés megvalósulhasson, mert a programokban rengeteg oktató jellegű és egyben élvezetes foglalkozás található.

Környezetvédelmi tevékenységünk koncepciójának kiemelt része a konyhakert művelés. Célunk, hogy tanulóink tisztában legyenek a konyhakert fogalmával, annak kialakításával és művelésével, és a kertészeti alapismeretekkel. Ezt az alsós osztályok az Ökomókusok segítségével végzik.

Sikeres tevékenységeink között szerepel a madárvédelem. Madáretetőket készítünk, kihelyezzük, gondoskodunk a nálunk telelő madarakról. A tanórai és tanórán kívüli környezeti programot színesebbé és tartalmasabbá teszi a különböző intézmények meglátogatása.

Hagyományainkat ápoljuk, őrizzük. Minden évben megemlékezünk a „Zöld Napokról” (Egészségvédő – Környezetvédő hét, Madarak és Fák Napja) Karácsonykor és Húsvétkor kézműves foglalkozásokat tartunk, ahol természetes anyagokból készítenek ajándékokat szüleiknek a gyerekek. A hagyományokra, a rendezvényekre, az ünnepségekre való örömteli készülődés megmozgatja az egész iskolai közösséget.

Tanulóink olyan versenyeken is indulnak, ahol a környezet és természetvédelem központi téma, iskolai szintű vetélkedőket, akadályversenyeket is szervezünk számukra. Szívesen vesznek részt olyan látogatásokon, melyek a környezetvédelemmel kapcsolatosak (szennyvíztisztító telepre vagy a hulladékégetőbe szervezett program).

Az iskolai könyvtárunkban találhatók környezetvédelemmel kapcsolatos könyvek, kiadványok, folyóiratok – ezek számát folyamatosan bővítjük. A gyerekek örömmel tartózkodnak szép könyvtárunkban, könyvtári órák tartásával is népszerűsítjük az olvasás fontosságát, az olvasóvá nevelést. Környezeti nevelésünk kiterjed a testi-lelki egészségnevelésre, részévé válik a személyiségfejlesztésnek.

Iskolánk tudatosan ápolja és őrzi, folyamatosan bővíti hagyományait. A rendszeresen ismétlődő események, a tudatosan kialakított szokások és jelképek erősítik az iskolához tartozást. Örömmel tölt el bennünket, hogy ÖKO munkacsoportunk folyamatosan bővül, új kollégáink is szívesen kapcsolódnak be a környezetvédő munkánkba.

A legfontosabb fejlesztések az ökoiskolai munka terén

Pedagógiai Programunkba olyan programokat építünk be, ami minden gyerek számára élményszerűvé teszik a természettel való ismerkedést, a harmóniára való törekvést és a környezettudatos szemléletet. Célunk, hogy életmódjukban a természet tisztelete és szeretete váljék meghatározóvá.

 Nagy örömünkre szolgált, hogy az elmúlt három évben tovább szépült és megújult az iskolaépületünk,

  • kifestettük a lépcsőházakat, tantermeinket pedig folyamatosan festjük,
  • akadálymentesítettük, biztonságosabbá tettük az udvari bejáratot,
  • új, természetes anyagból készült játszóteret építettünk az iskola udvarán,
  • víztakarékos berendezéseket szereltettünk fel
  • a vizesblokkok tisztasági festésére már évente sor kerül
  • gazdagodtunk egy új komposztáló ládával
  • létrehoztunk egy konyhakertet saját komposztál földdel.

A madárvédelem mindig is szívügyünk volt. Egyre több madáretetőt és madárodút helyezünk ki, tele is vannak kis vendégekkel, kiket rendszeresen etetnek gyermekeink. Udvarunkon költ egy-egy fekete rigó és cinege család valamint egy csóka család is.

Környezeti nevelésünk fontos része az egészségnevelés.

Bekapcsolódtunk az „európai iskolagyümölcs” programba, melynek célja a napi szükséges vitaminmennyiség bevitele, az egészséges táplálkozás népszerűsítése. Gyermekeink örömmel fogyasztják a minden napra jutó almát.

Elősegítjük a tanulók egészséges életmódra való nevelését, egészségfejlesztési gondolkozásmódjának kialakulását, legyenek képesek felnőtt korukban is a saját egészségükre vigyázni, azt javítani.

Előadásokat tartunk a gyerekeknek, szülőknek az egészséges életmódról, a környezeti ártalmakról  – előadók, védőnők segítségével.

Folytatjuk drog-prevenciós programunkat.

2014-ben bekapcsolódtunk az UNICEF Kézmosás Világnapja elnevezésű világméretű akcióba – játékos keretek között hívjuk fel a gyerekek figyelmét a kézmosás fontosságára.

A gyerekeken keresztül a szülőket is próbáljuk meggyőzni az egészséges táplálkozás előnyeiről, biztatjuk gyerekeinket, hogy tízóraira és uzsonnára is gyümölcsöt és zöldséget hozzanak. Sokuknál elértük, hogy dobozban hozzák ennivalójukat, és többen használnak már az étkezéseknél textilszalvétát.

Meghirdettük: a” Mondj nemet a műanyag zacskóra!” akciót.

Bekapcsolódtunk a Teszedd! és a Békamentő országosan meghirdetett akciókba, ahova szülőkkel együtt megyünk.

 

2018-as kezdeményezé a MŰANYAGMENTES PÉNTEK!
Heti egy alkalommal bevezettük a műanyagmentes napot. Ezzel is szeretnénk csökkenteni az egyre inkább kezelhetetlenné váló hulladék mennyiségét.
Péntekenként mellőzzük a műanyag zacskó, zsugorfólia, eldobható PET palackok behozatalát az iskolába.
Ha nem veszed meg, nem lesz mit eldobni!


Képgaléria - Klikkelj ide...

média megjelenés Klikkelj ide...


CSATOLT DOKUMENTUMOK